Sara Nikolić Utabanom stazom, mimo trotoara. Alternativno mapiranje Novog Mjasta

Naša susedstva krcata su skrivenim pričama. Neke od njih mogu biti otključane putem razgovora sa meštanima, dopuštajući nitima njihovih usmenih predanja da iscrtavaju alternativne mape i otkrivaju prečice. Neke druge priče na prepad nas zanesu dok lutamo okolo i mirišemo lipu u cvetu, pitamo se šta li to komšije kuvaju ili se besano okrećemo u krevetu, prezirući saobraćajnu buku i vrelinu asfalta. Etnografsko istraživanje ima sluha za svaku od tih priča. Ovo predavanje koncipirano je kao predstavljanje rezultata tromesečnog etnografskog istraživanja u Poznanju (Poljska). Specifičnom metodologijom inspirisanom senzornom etnografijom i radovima Tima Ingolda, uspomene, urbane legende i usmena predanja o susedstvima prepliću se sa njihovim senzornim aspektima – u cilju što dubljeg i kompleksnijeg razumevanja grada. Detaljna (alternativna) mapa nastala preklapanjem i ukrštanjem staza, priča, uspomena i čula različitih kazivača/ica upravo zbog toga što nalikuje palimpsestu omogućava nam da grad sagledamo u svoj njegovoj raznolikosti, onakvim kakav jeste, kakav svakodnevno živi i kako se zaista koristi – a ne kako je sterilno projektovan. Učinkovitost ovakve mape kao artefakta, ali i kao izvora, ogleda se u njenoj sposobnosti da pokrene pitanje da li uobičavanje ovakvih i sličnih praksi etnografskog mapiranja može da otvori prostor za interdisciplinarnu saradnju i primenu etnografije/antropologije u urbanom planiranju.

Sara Nikolić je doktorantkinja na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i osnovne i master studije. U fokusu njenih istraživačkih interesovanja nalaze se antropologija grada, ekonomska antropologija i nove studije materijalne kulture, te se okviru doktorske disertacije bavi se istraživanjem transformacije kulture stanovanja, koncepcije doma i socijalnih odnosa nakon privatizacije stambenog fonda na Novom Beogradu. Pored akademskog angažmana,  takođe je i autorka je izložbe „Reklama – ram za portret savremene žene“ održane u Etnografskom muzeju u Beogradu i Muzeju Jadra u Loznici tokom 2016.