Sećanje na Holokaust

Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju organizuje seriju događaja „Sećanje na Holokaust“, čije otvaranje će se održati u utorak, 18. aprila u 19 časova u Sinagogi u Novom Sadu (Jevrejska 9). Ovaj događaj je ujedno i otvaranje izložbe „Pisanje stradanja: vodič kroz publikacije o Holokaustu” autorke Biljane Albahari i dizajnerke Ornele Rezinović, odnosno koncert hora Jevrejske opštine Novi Sad – „Hašira”.

„Sećanje na Holokaust” je četvorodnevna serija događaja čiji je osnovni cilj podizanje svesti o istoriji nasilja i njenim posledicama, reč je o stradanju jevrejskih zajednica, pojavi koja se tokom Drugog svetskog rata događala bez presedana, ne samo u Evropi i u svetu, nego i na tlu Vojvodine i Srbije. Multižanrovski i multimedijalni, otvoreno strukturiran model događaja „Sećanja na Holokaust“ angažuje prevashodno akademske istraživače iz različitih oblasti, ali i širu javnost, naročito učeničku i studentsku populaciju. Organizatori projekta se rukovode načelom da razvoj istorijske samosvesti i kritička autorefleksija na presudan način može doprineti interkulturnom dijalogu i unapređenju strategija solidarnosti.

Pored već pomenutih, glavne aktivnosti „Sećanja na Holokaust” su konferencija „Holokaust i filozofija”, tribina istoričara „Jevrejski identitet, antisemitizam i Holokaust”, jedan školski dan o Holokaustu „Lekcije za budućnost” i simpozijum „Učiti o Holokaustu: utopija ili šansa – obrazovne prakse i pedagoški izazovi”. U prilogu se nalazi detaljni program serije događaja.

PROGRAM