Seminar Emocije i društvena teorija

Emocije su, neosporno, jedna od najelementarnijih činioca naše društvene stvarnosti. One uređuju načine kako se odnosimo jedni prema drugima ili prema situaciji u kojoj se nalazimo i neizostavno su deo kako ličnih, tako i institucionalnih ekonomskih i političkih računica. Kroz istoriju smo svedočili ambivalentnom odnosu prema emocijama i njihovoj ulozi u društvenom i političkom životu. Često se smatralo da su emocije nešto što moramo da odbacimo kada hoćemo da govorimo o racionalnom delanju i, iz iste vizure, one su naglašavane kada se htelo objasniti delovanje masa. S druge strane, emocije su često posmatrane kao integrativna osnova zajedničkog života, bilo preko identitetskih odrednica (poput nacionalnog osećaja), bilo kroz stavljanje u fokus različitih vidova emotivne podrške (poput brige, solidarnosti i empatije), ili kao osnova otpora strukturama moći.

Različite istraživačke discipline su se na različite načine suočavale sa izazovom kako da pristupe ispitivanju i objašnjenju emocija. Da li su emocije nešto sa čim možemo da računamo i što možemo da sračunamo i objektivno izrazimo? Da li emocijama moramo pristupiti iz perspektive individualne psihologije ili fenomenologije ili se mogu strukturalno objasniti? Cilj skupa je da poveže i napravi diskusiju između različitih istraživačkih i teorijskih praksi pritupa emocijama i njihovoj ulozi u društvu. Skup se održava povodom objavljivanja knjige Igora Cvejića Nesvodivost sposobnosti osećaja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2018)

Učesnici: Igor Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Jelena Ćeriman (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Aleksandar Fatić (Institut za filzofiju i društvenu teoriju) Nebojša Grubor (Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu) Amra Latifić (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum) Una Popović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) Jelena Vasiljević (Institut za filozofiju i društvenu teoriju)

Moderatorka: Olga Nikolić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju)