Seminar o knjizi Alesandra Ferare: The Democratic Horizon. Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism

O knjizi će razgovarati: dr Jelena Lončar (Fakultet političkih nauka u Beogradu), dr Marjan IvkovićSrđan Prodanović i Bojana Simeunović (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), i autor.