Seminar o knjizi Asgera Sorensena „Capitalism, Alienation and Critique“

Knjiga danskog filozofa Asgera Sorensena „Kapitalizam, otuđenje i kritika“ (Brill, 2019), predstavlja prvi tom njegove trotomne studije o kritičkoj teoriji pod naslovom „Dijalektika, deontologija i demokratija“ (Dialectics, Deontology and Democracy), u kojoj autor nastoji da formuliše adekvatne normativne okvire za konceptualizaciju i, naposletku, prevazilaženje današnje globalne društvene stvarnosti determinisane kapitalizmom, i prožete nepravdom, dominacijom i egzistencijalnim pretnjama po opstanak čovečanstva. Prvi tom Sorensenove studije o kojoj će se diskutovati na seminaru posvećen je dijalektici, specifičnom metodu konceptualizacije i analize kapitalističke društvene stvarnosti koji istovremeno, oslanjajući se na kritiku političke ekonomije, razotkriva „istinu“ te društvene stvarnosti kao istinu nepravde i dominacije (dakle, kao „neistinu“, jer istinito, humano društvo tek treba da se realizuje), i upućuje na mogućnost organizovanog, umnog prevazilaženja te neistinite stvarnosti putem politike. Kroz elaboraciju svog poimanja dijalektičke analize kapitalističke modernosti, Sorensen razvija i svoju specifičnu odbranu „izvorne“ vizije kritičke teorije društva koju su formulisali autori poput Maksa Horkhajmera, Teodora Adorna i Herberta Markuzea. Na seminaru o knjizi pored autora učestvuju: Igor Cvejić, Željko Radinković, Predrag Krstić, Đurđa Trajkković, Olga Nikolić, Srđan Prodanović, Gazela Pudar Draško, Bojana Radovanović, Jelena Vasiljević, Marjan Ivković i Milan Urošević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Asger Sorensen je profesor filozofije obrazovanja na Univerzitetu u Orhusu (Aarhus Universitet) u Danskoj. Pored filozofije obrazovanja, bavi se kritičkom teorijom društva, kritikom političke ekonomije, posebno teorijskom perspektivom Žorža Bataja, i političkom filozofijom. Među Sorensenove publikacije spadaju „I lyset af Bataille: Politisk filosofiske studier“ (2012), u kojoj razvija originalnu interpretaciju Bataja kao dijalektičkog mislioca, i „Capitalism, Alienation and Critique“ (2019), prvi tom trotomne studije „Dialectics, Deontology and Democracy“ (drugi i treći tom u pripremi), u kojoj formuliše svoje sveobuhvatno shvatanje kritičke teorije društva.