Seminar o knjizi Kritička teorija Aksela Honeta Marjana Ivkovića

Студија Марјана Ивковића Критичка теорија Аксела Хонета: ка превазилажењу метафизикеприступа теоријској перспективи Аксела Хонете, једног од најутицајнијих представника критичке теорије данас, из угла проблематике нормативног утемељења друштвене критике. Аутор је реконструисао Хонетову перспективу са систематским циљем: из многобројних Хонетових хетерогених дела траже један јединствени покушај давања „социјално-филозофског“ одговора на питање које по аутору структурира савремени пољу теоријске друштвене критике: како унутар једног критичког става удружити наизглед непомирљиве императиве “ пост-метафизичког мишљења „, тј. универзалистичког и не-ауторитарног утемељења критике, и дијагнозе друштвене доминације, тј. разоткривања каузалних механизама који леже у основи различитих емпиријских манифестација друштвених неправда. У дискусији о књизи ће учествовати: Предраг Крстић, Адриана Захаријевић, Игор Цвејић,

Марјан Ивковићсе у свом раду фокусира на проблеме савремене друштвене теорије и социјалне филозофије. Примарна област његовог интересовања је критичка теорија друштва, тачније анализа потенцијала различитих варијанти данашње критичке теорије друштва (као перспективе Аксела Хонета, Ненси Фрејзер, Рахел Јеги и Рајнера Форста) за концептуализацију и дијагнозу комплексних облика друштвене доминације у епохи неолибералне револуције. Централни изазов савремене критичке теорије на које Марјан покушава да одговори представљају артикулацију „пост-метафизичке“ критике доминације, критике које би превазишло епистемолошки ауторитаризам и нормативну партицикуларизму „суштинских“ облика друштвене критике не одричући се задатка „дијагнозе“ комплексних облика доминације (нпр. У смисао различитих нео-марксизитичких анализа савременог капитализма).