Seminar o knjizi Lis Irigare Spekulum drugog: žena

O knjizi će razgovarati Adriana Sabo, Emilia Epštajn, Ivona Živković, Jelena Mijić, Ksenija Stevanović, Nađa Bobičić, Petar Bojanić, Sanja Milutinović Bojanić, Tanja Marković, uz moderaciju Adriane Zaharijević.

Svojim specifičnim stilom i metodologijom, knjiga Lis Irigare Spekulum drugog: žena nedvojbeno odražava epohu kada nastaje ali i narednih dvadesetak godina tokom kojih se intenzivno čita i tumači. Nažalost, njen prevod na srpskohrvatski jezik nije usledio neposredno nakon 1974. godine kada je objavljena u Francuskoj (nakon uspešno odbranjenje doktorske teze es lettres), niti u Italiji (već 1975, zahvaljujući Luisi Muraro) ili u SAD-u (Cornell University Press, 1985), već se pojavljuje na srpskom s gotovo četrdeset godina zakašnjenja. Iako bi sâmo to zakašnjenje moglo biti tema čitalačke radionice o težini prevođenja, nedostupnosti filozofije Lis Irigare, o ženskom filozofije ili o ženama u filozofiji – jer ona, pre svega, jeste filozofkinja – namera seminara je da se, upravo apstrahujući znake vremena, pokušaju u ovom tekstu izdvojiti problemi i pitanja koji se i dalje nameću svojom aktuelnošću.

Kako je to Lis Irigare čitala i tumačila grčke filozofe (Platona, Aristotela, Plotina…), mistike ili Dekarta, Kanta ili Hegela? U kojoj meri je uticala da Frojd nakon Spekuluma više ne bude nedodirljivi autoritet u poslovima svesnog i nesvesnog? Kako je i da li je Lakan – sprečivši Irigare da nastavi univerzitetsku karijeru – zaista uspeo da sačuva falogocentričnost akademskog bastiona? Koga je ta akademija nastavila da proizvodi i da li je van nje moguće pronaći snažne diskurse koji bi mogli da pokrenu strukturalne promene mišljenja?