Seminar o knjizi Petra Bojanića
O institucionalnom delovanju

 

Knjiga „O institucionalnom delovanju“ evocira otežano funkcionisanje institucija, u periodu novih i budućih ratova i u vreme neprestanih nasilnih akcija koje seju strah i žrtve u gradovima sveta i na granicama država. U trenucima kada se institucije degradiraju i onda prinudno vraćaju surovim tehnikama koje naizgled olakšavaju jedinstvo i opstanak grupe, izabrao sam da knjigu započnem odbranom „grupe u pokretu“ (grupe izbeglica koje odnekud dolaze i nužno otvaraju institucije što ih zatiču i stvaraju nove), da je razvijam razmatrajući teškoće i probleme s kojima se te grupe suočavaju, te da je završim vizijom Evrope kao nove kontrainstitucije što bi trebalo da umanjuje suverenost država u svom sastavu i da bude otvorena za sve one što joj se pridružuju ili ponovo vraćaju.

Petar Bojanić je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i inicijator nekoliko novih institucija i grupa. Doktorirao je na EHES-u (Francuska) i na Univerzitetu u Parizu X 2003. godine. Predavao je na Univerzitetu Kornel (SAD), Univerzitetu u Aberdinu (Škotska), Univerzitetu u Torinu i Univerzitetu u Beogradu. Autor je brojnih knjiga o političkoj filozofiji. Poslednju knjigu Violence et messianisme objavio je krajem 2015. godine kod izdavačā „Vrin“ u Parizu i „Mimesis International“ u Milanu.