Seminar s Markom Devenijem Ponovno promišljanje demokratske politike

U tekstu koji se razmatra u okviru seminara, Mark Devenji tvrdi da je demokratska politika uvek neprilična (improper). Teoretičari deokratije će odbaciti ovaj argument. Njihov cilj je da do detalja pokažu zbog čega je neki određeni oblik režima po prilici demokratski. On pak razvija Ransijerov argument prema kojem demokratija nije režim, već praksa koja počiva na aksiomatskoj pretpostavci da su svi jednaki. Tvrdio je da su svi takozvani demokratski režimi režimi određeni kao vlasnički (proprietary) režimi. Svi takvi režimi nadziru granice izvođenja demokratije i ustanovljuju granice kakve priliče demokratskim praksama. Devenji smatra da igra između dve reči, demos i ’kratos’, baca kritičko svetlo na one koji pretpostavlju da je demokratija režim. Štaviše, etimologija upućuje na to da demos prekida s granicama koje priliče određenim demama. Iznevši osnovni argument protiv demokratske teorije, upušta se u dekonstrukciju ključnih pojmova koji se u teoriji demokratije uzimaju zdravo za gotovo: slobodu, predstavljanje, deliberaciju, suverenost i pluralizam. U svakom od ovih slučajeva, ukazuje na to da nepriličnost koja je u srži dominantnih pojmovnih rasprava upućuje na njihovo ograničenje. Ta ograničenja su prilika da se iznova promisle naše pretpostavke o demokratiji – i da se iznova uđe u trag dugoj istoriji demokratske politike kao nepriličnom izazovu vlasničkim porecima.

Mark Devenji je kritički teoretičar. Rukovodi Centrom za primenjenu filozofiju, politiku i etiku na Univerzitetu u Brajtonu. Njegov rad se kreće u oblasti postmarksizma, druge generacije kritičke teorije i politke književnosti. Trenutno završava rukopis Towards an Improper Politics (Edinburgh University Press). Autor je knjige Ethics and Politics in Contemporary Theory (2004, 2010), i priređivač zbornika Thinking the Political: Ernesto Laclau and the Politics of Post-Marxism (2018) and Interrogating Terror (2009). U seminaru će učestvovati Igor Cvejić, Biljana Đorđević, Irena Fiket, Marjan Ivković, Mark Lošonc, Olga Nikolić, Aleksandar Pavlović, Srđan Prodanović, Željko Radinković, Đurđa Trajković i Adriana Zaharijević.