Seminar sa Stavrosom Stavridesom Promišljanje stanovanja kao urbanog zajedničkog dobra

Otklon od socijalističkog nasleđa i tranzicija ka kapitalističkom sistemu izbrisala je pravo na adektvatno stanovanje. Komodifikacija stanovanja proizvela je sukob između stana kao osnovnog ljudskog prava, sa jedne, i stana kao izvora profita, sa druge strane. U ovom kontekstu uloga pokreta za stanovanje u proizvodnji prefigurativnih elemenata drugačijeg društva postaje od ključnog značaja. U cilju prevazilaženja pat-pozicija koje nameću kako tržišno, tako i državno proizvedeno stanovanje u okviru seminara biće analizirani primeri kolektivno posedovanih i kolektivno proizvedenih stambenih projekata ali i efekti povlačenja države iz provajderske u potpornu ulogu u oblasti stambene politike. Na ovaj način različite (alternativne) stambene strategije biće razmotrene kao specifičan vid ostvarivanja prava na stan (grad). Konačno, u okviru seminara biće ukazano i na neadekvatnost pravnog okvira u kome se krećemo kada zagovaramo pravo na adekvatno stanovanje. Kao centralno istraživačko pitanje seminara nameće se: koja je uloga stanovanja u utvrđivanju potencijala emancipovanog društva?

Učestvuju: Stavros Stavrides (School of Architecture, National Technical University of Athens); Mina Petrović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu); Iva Čukić i Jovana Timotijević (Ministarstvo prostora) i Danilo Ćurčić (A11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava)

Moderacija: Sara Nikolić (IFDT) Radni jezik seminara: engleski