ShoahLab: Laboratorija za izučavanje Holokausta osmišljena je kao čvorište disciplinarno i metodski različitih pristupa istraživanju Holokausta. Laboratorija okuplja istoričare, filozofe, sociologe, teoretičare vizuelnih umetnosti, književnosti i savremenih medija, kao i praktičare iz oblasti muzeologije, obrazovanja, arhivistike i bibliotekarstva – u zajedničkom nastojanju da se rasvetli, razume i objasni jedan nepojmljivi zločin, te njegov značaj i reperkusije za savremenost.

Laboratorija za proučavanje Holokausta je prva institucionalna jedinica u sistemu visokog obrazovanja Srbije posvećena akademskom proučavanju Holokausta. Osnovana je sa idejom da okupi istraživače, edukatore, muzeologe i druge stručnjake iz ove oblasti kako bi stvorili okvir za interdisciplinaran i moderan pristup proučavanju Holokausta, njegovih društvenih uzroka, posledica i nasleđa. Poseban fokus je stavljen na reprezentativne studije, obrazovanje o holokaustu, teorijska i filozofska razmišljanja o holokaustu, transnacionalne studije o holokaustu i genocidima.

Aktivnosti ShoahLab-a obuhvataju kreiranje i objavljivanje naučnih radova i knjiga, organizovanje predavanja, okruglih stolova i konferencija, vođenje istraživačkih i edukativnih projekata i razvoj fizičke i digitalne biblioteke kao informacionog centra za proučavanje Holokausta i genocida u Srbiji. Laboratorija trenutno obuhvata istraživače i praktičare iz oblasti istorije, muzeologije, bibliotekarstva, istorije umetnosti, studija književnosti, obrazovanja, medija i komunikologije, filozofije i društvene teorije, sociologije, veronauke i studija pamćenja i reprezentacija. Cilj ShoahLab-a je da postane priznat centar za proučavanje Holokausta i srodnih oblasti u Srbiji i šire.

Kontakt: shoahlab@instifdt.bg.ac.rs

Koordinator:

Sekretari:

Damjanović Milica
Mihajlov Andrija

Članovi:

Spoljni članovi:
Albahari Biljana (Narodna biblioteka Srbije)
Banjanin Đuričić Nada (Železnička tehnička škola Beograd, NVO Centar za primenjenu istoriju)
Damjanović Milica (nezavisna istraživačica)
Daković Nevena (Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beograd)
Mihajlov Andrija (nezavisni istraživač)
Radojković Stefan (Institut za političke studije)
Stojanović Dragana (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum)
Terzić Marko (Muzej „21. oktobar“, Kragujevac)
Viličić Sonja (NVO Haver Srbija)