Siniša Malešević: Civilizacija i surovost: Ka istorijskoj sociologiji nasilja

Civilizacija i nasilje neretko su u široj javnosti predstavljeni kao dva međusobno isključujuća fenomena. Civilizacija se obično povezuje s napretkom, redom i stalnom ambicijom ka ljudskom usavršavanju, dok se nasilje u najširem smislu vidi kao oblik regresije koju obeležavaju smrt, uništenje, haos i činovi varvarstva. U istoriji socijalnih i političkih ideja to gledište se javlja još kod ranih formulacija prosvetiteljstva u kojima se nasilje razumevalo kao znak neprosvećenosti.

Međutim, nema dugotrajnijeg kolektivnog nasilja bez civilizacije. Arheološki nalazi svedoče o tome da se organizovano nasilje i složene civilizacije javljaju na istom istorijskom stupnju. U tom smislu, cilj izlaganja je problematizacija složenih odnosa između civilizacije i organizovanog nasilja upotrebom pristupa longue durée. Konkretnije, rad istražuje dugotrajnu istorijsku međuzavisnost nasilja i civilizacija tako što se u središte pažnje postavljaju ključni organizacioni, ideološki i mikrointerakcijski procesi koji su oblikovali ova dva fenomena.

Siniša Malešević je redovni profesor Škole za sociologiju na Dablinskom univerzitetskom koledžu. Takođe je izabran za člana Irske kraljevske akademije i Evropske akademije nauka (Academia Europae). Pre toga je bio istraživač i predavač na Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, Centru za studije nacionalizma u Pragu, Nacionalnom univerzitetu Irske u Golveju, Londonskoj školi ekonomije, Institutu za humanističke nauke u Beču i Slobodnom univerzitetu u Briselu (na kom je i gostujući profesor za studije konflikta i mirovne studije). U novije vreme objavio je sledeće knjige: Nation-States and Nationalisms: Organisation, Ideology and Solidarity (Polity 2013), The Sociology of War and Violence (Cambridge University Press, 2010), Identity as Ideology (Palgrave, 2006), The Sociology of Ethnicity (Sage, 2004). Urednik je zbornika: Ernest Gellner and Historical Sociology (Thesis Eleven, Special Issue, 2015), Nationalism and War (Cambridge University Press, 2013) i Ernest Gellner and Contemporary Social Thought (Cambridge University Press, 2007). Osim toga, autor je 70 naučnih članaka u časopisima i poglavlja u knjigama, a njegovi radovi su prevođeni na hrvatski, persijski/farsi, portugalski, ruski, srpski, španski i turski.