Siniša Zrinščak: Religija, država i društvo: Okvir za analizu postkomunističkih zemalja i Albert Musliu: Država i religija u Makedoniji i Albaniji

SINIŠA ZRINŠČAK (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) sa temom: Religija, država i društvo: Okvir za analizu postkomunističkih zemalja, i ALBERT MUSLIU, politički analitičar iz Skoplja sa temom: Država i religija u Makedoniji i Albaniji.

SINIŠA ZRINŠČAK: Religija, država i društvo: Okvir za analizu postkomunističkih zemalja

Predavanje na temu uloge religije u postkomunističkim društvima bit će podijeljeno u četiri dijela. U prvome će se dati kratak pregled religioznosti dijela postkomunističkih zemalja, a koji predstavlja osnovicu za sve daljnje analize uloge religioznosti u tim društvima. Analiza je temeljena na podacima Europskog istraživanja vrijednosti 2008. godine a oni, kao i podaci nekih drugih istraživanja, jasno govore da je revitalizacija religije samo jedan od trendova koji se događa nakon pada komunizma te da je religijska situacija u pojedinim zemljama toliko različita da se ne može svesti na zajednički nazivnik. Drugi dio fokusirat će razvoj crkveno-državnih odnosa i to iz perspektive dva temeljna pitanja: je li razina religioznosti u nekom društvu prediktor razvoja njenih crkveno-državnih odnosa te u kojem se smjeru oni kreću u analiziranim zemljama. Analiza se temelji na uobičajenom modelskom pristupu (model državne crkve, model odvojenosti i kooperativni model), ali i nastojanjem identifikacije zajedničkog europskog obrasca crkveno-državnih odnosa, neovisno o različitim modelima prisutnima u pojedinim zemljama. U trećem će se dijelu pozornost kratko usmjeriti na društvena očekivanja od religije i crkve. Ovdje se polazi od stava da su društvena očekivanja od religije važna, ali relativno zanemarena tema u sociologiji religije općenito te posebno u analizi crkveno-državnih odnosa, kao i da je važno razlikovati (temeljen analize očekivanja građana postkomunističkih zemalja) društveno-kulturnu od društveno-političke uloge religije. Završni će dio nastojati sumirati teorijske implikacije prezentirane analize.

Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak je sociolog religije iz Hrvatske, redovni profesor pravnog fakulteta u Zagrebu na Katedri za socijalnu politiku. Na preddiplomskim studijama socijalnog rada Pravnog fakulteta predaje predmete Evropska socijalna politika i Religije i socijalna pitanja, na diplomskom studiju socijalnog rada predmete Socijalna politika i socijalni razvoj te Porodična politika, roditeljstvo, deca (oba predmeta kao sunositelj), a na pravnom studiju i izborni premet Socijalna politika (također kao sunosilac). Predmet Sociologija religije predaje na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“. Osim toga, kao voditelj ili suvoditelj drži nastavu iz područja socijalne politike ili sociologije religije na više poslediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija Sveučilišta u Zagrebu. Stalni je gost predavač na diplomskom studiju evropskih socijalnih nauka (MA Comparative European Social Studies) u Maastrichtu, Holandija.

Organizatori: IFDT i Francuski institut