Škola društvene ANgažovanosti i DEMokratije (ANDEM)

Institut za filozofiju i društvenu teoriju poziva zainteresovane da se prijave za učešće na Letnjoj školi društvene angažovanosti i demokratije koja će se održati 21.09-25.09.2020. u Beogradu. Poziv je otvoren za studente svih nivoa studija i studijskih programa, društvene aktiviste i mlade profesionalce iz zemlje i regiona.

Da li vas zanimaju fenomeni solidarnosti i društvenih pokreta, kao i njihova manifestacija u zemlji i regionu?  Da li ste zainteresovani da saznate nešto više o inovativnim modelima demokratskih institucija?  Želite li da znate kada političke institucije nastaju društvenim angažovanjem?  Da li ste se pitali u kojim slučajevima je filantropija značajan oblik društvene angažovanosti, a kada ugrožava demokratiju? Da li vas zanima o čemu govorimo kada govorimo o jednakosti, koji su to vidovi nejednakosti u modernim društvima, kao i na čemu se zasniva pravedno društvo? Želite li da saznate nešto više o angažovanoj književnosti i filmu? Učesnici Škole društvene angažovanosti i demokratije će imati priliku da prošire svoje znanje na ove aktuelne teme kroz predavanja, diskusije, simulacije i filmove.

 

Škola društvene ANgažovanosti i DEMokratije (ANDEM)

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

NOVI TERMIN: 21.09. – 25.09.2020.

Poziv za učešće

Da li vas zanimaju fenomeni solidarnosti i društvenih pokreta, kao i njihova manifestacija u zemlji i regionu?  Da li ste zainteresovani da saznate nešto više o inovativnim modelima demokratskih institucija?  Želite li da znate kada političke institucije nastaju društvenim angažovanjem?  Da li ste se pitali u kojim slučajevima je filantropija značajan oblik društvene angažovanosti, a kada ugrožava demokratiju? Da li vas zanima o čemu govorimo kada govorimo o jednakosti, koji su to vidovi nejednakosti u modernim društvima, kao i na čemu se zasniva pravedno društvo? Želite li da saznate nešto više o angažovanoj književnosti i filmu?

Učesnici Škole društvene angažovanosti i demokratije (ANDEM) će imati priliku da prošire svoje znanje na ove aktuelne teme kroz predavanja, diskusije, simulacije i filmove. ANDEM je jednistven program o demokratiji i društvenoj angažovanosti koji omogućava povezivanje studenata svih nivoa studija i studijskih programa, aktiviste i mlade profesionalce iz zemlje i regiona,  a organizuje ga Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu – vodeća naučno-istraživačka institucija na ovim prostorima koja u središtu svojih istraživanja ima društvenu angažovanost.

Moduli:

 • Demokratija i izazovi današnjice: vrednosti, prinicipi i različiti modaliteti njihove primene
 • Solidarnost i društveni pokreti
 • Filantropija i demokratija
 • Osnovna pojmovna određenja društvene angažovanosti
 • Društvena angažovanost i javno dobro u kontekstu svakodnevnog delanja
 • Političke institucije i društvena angažovanost
 • Jednakost i pravednost
 • Rodna ravnopravnost
 • Žensko vođstvo
 • Angažovana književnost
 • Film i društvena angažovanost

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, molimo Vas da motivaciono pismo i CV pošaljite putem mejla na adresu  letnja.skola@instifdt.bg.ac.rs do 15. jula 2020.

Važni datumi:

 • Prijavljivanje: do 15.07.2020.
 • Selekcija kandidata: do 31.07. 2020.
 • Obaveštavanje kandidata o ishodu procesa selekcije: do 15.08. 2020.
 • Letnja škola: 09. – 25.09.2020.

Za ograničen broj učesnika biće pokriveni putni troškovi i obezbeđen smeštaj u Beogradu.