Slikar, gluvonema figura / Priredio i sa španskog preveo Miloš Ćipranić

U knjizi se razmatra priroda veze između slikarstva i fenomena gluvonemosti. U izražavanju i komunikaciji, slikar i gluva osoba se primarno ne služe rečima, već neverbalnim gestovima. Još je u antici uočena veza između slikarskog i nemog akata, i ona će biti tematizovana u dugom vremenom periodu, sve do XX veka. Da navedena relacija nije samo metaforička svedoče primeri osoba oštećenog sluha i bez sposobnosti govora koje su ostavile bitan trag u istoriji umetnosti. Pored opsežnog predgovora Miloša Ćipranića, knjiga obuhvata 2 eseja – „Oživljavanje slika“ (1946) Hosea Ortege y Gasseta , i „Mimika u umetnosti“ iz 1998. godine, čija je autorka Ana María Leyra.

Slikar, gluvonema figura / Priredio i sa španskog preveo Miloš Ćipranić. Beograd – Novi Sad, IFDT – Akademska knjiga, 2018, 114 stranica. ISBN: 978-86-80484-28-0