Socijalni i negativni socijalni akti / Priredili Petar Bojanić i Miloš Ćipranić

Fokus tekstova sadržanih u knjizi je opis i definisanje dve fundamentalne vrste akata u okviru intersubjektivnih odnosa: socijalnih i negativnih akata. Dok prvi moraju da imaju pojavnu formu, da budu ospoljeni i usmereni ka drugom, ka jednom ili više adresata, negativne akte karakteriše odlaganje izvšavanja neke radnje, njeno namerno ili nenamerno nečinjene. Jukstapozicijom tekstova autora koji pripadaju „kontinentalnoj“ i „analitičkoj“ tradiciji filozofije, Adolfa Reinacha („Socijalni akti“, „Socijalni i nesocijalni akti“) i Gilberta Rylea („Negativen radnje“), upotpunjena predgovorom Petra Bojanića, knjiga rasvetljava jedan od ključnih problema socijalne ontologije.

Socijalni i negativni socijalni akti / Priredili Petar Bojanić i Miloš Ćipranić, sa nemačkog preveli Una Popović i Željko Radinković, sa engelskog Marjan Ivković. Beograd – Novi Sad, IFDT – Akademska knjiga, 2018, 100 stranica. ISBN: 978-86-80484-29-7