Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i bridge (SolidCare Lab) bavi se interdisciplinarnim proučavanjem i promišljanjem pojmova i uloge filantropije, solidarnosti i brige u savremenim društvima.

Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i bridge (SolidCare Lab) bavi se interdisciplinarnim proučavanjem i promišljanjem pojmova i uloge filantropije, solidarnosti i brige u savremenim društvima.

Pojmovi filantropije, solidarnosti i brige, kao i njihova važnost za pojedince, društvo i političku zajednicu dugo su obitavali na marginama istraživanja društvenih i humanističkih nauka poput sociologije, antropologije, ekonomije i filozofije. Poslednjih godina, međutim, istraživanje ovih fenomena doživelo je procvat: filantropija, solidarnost i briga postali su jedni od orijentira za razumevanje odnosa kako između pojedinaca, tako i unutar šire društvene i političke zajednice.

Rigoroznim empirijskim i teorijskim istraživanjima, obrazovnim inicijativama, kao i saradnjom s akademskim institucijama, građanskim društvom, te vladinim organizacijama i telima, SolidCare Lab nastoji da osvetli dimenzije, uloge i status filantropije, solidarnosti i brige, uzimajući u obzir njihov istorijski značaj i izazove današnjice. Naši napori imaju za cilj da doprinesu boljem razumevanju politika i institucija čija bi uloga trebala da obezbede blagostanje za sve pojedince, različite oblike zajednica, kao i društvo u celini.

Projekti i grantovi:
2023. Nasleđe socijalne medicine u Srbiji i Hrvatskoj, Ljiljana Pantović, IFDT i Jelena Kupsjak, Univerzitet u Zadru (donator: Univezitet u Regensburgu)
2021–2022. Bliskost i nega: Briga o starijim osobama u Srbiji tokom pandemije Covid-19 (donator: Bard College, Open Society University Network)
2021. Lokalne fondacije u Srbiji, 2021 (donator: Trag fondacija)
2019–2023. Koga je briga u Evropi? (COST Action)

Događaji:
1. Konferencije:
2023. In the Frictions: Fragments of Care, Health and Well-being in the Balkans. (U saradnji sa Univerzitetom u Zadru, podržano od strane Wenner Gren fondacije).

2. Diskusije:
2022. Mentalno zdravlje: razgovori medicinskih antropologa, 2022. Učestvovali: Piter Loc, Univerzitet Nortvestern; Ivan Đorđević, Etnografski institut; Jelena Kupsjak, Univerzitet u Zadru i Ljiljana Pantović, IFDT
2022. Lokalne fondacije u Srbiji. Učestvovali: Marija Mitrović, Trag fondacija, Bojana Radovanović, IFDT; Jelena Vasiljević, IFDT; Nikola Rajković, Lokalna fondacija Stara Pazova
2021. Kako i zašto predavati filantropiju?. (U saradnji sa EduLab-om i Divac fondacijom). Učestvovali: Jelena Lončar, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Natalija Perišić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Vukašin Kuč, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Željko Mitkovski, Fondacija Ana i Vlade Divac; Đurđa Trajković, Rekonstrukcija Ženski fond; Bojana Radovanović, IFDT (moderatorka) i Predrag Krstić, IFDT (moderator)
2021. (Ne)solidarnost i Evropska unija: slom ili novi početak. Učestvovali: Filip Ejdus, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Jelena Vasiljević, IFDT; Srđan Majstorović, Centar za evropske politike; Igor Štiks, Fakultet za medije i komunikacije, Singidunum univerzitet
2021. Globalna etika brige. Učestvovali: Estel Ferarez, Univerzitet Pikardi Žil Vern (Picardie-Jules-Verne University); Fiona Robinson, Univerzitet Karlton (Carleton University); Gijom le Blan, Univerzitet Pari-Didro (University Paris-Diderot); Sara Klark Miler, Državni univerzitet Pensilvanije (Pennsylvania State University), Marko Konjović, IFDT i Zona Zarić, IFDT
2021. Kriza i oporavak, od ranjivosti do autonomije. Učestvovali: Jasna Hrnčić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Slobodan Cvejić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Dušan Ristić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; Ljiljana Pantović, IFDT; Aleksandra Bulatović, IFDT i Adriana Zaharijević, IFDT

3. Predavanja:
2022. Žene, rad i društvena reprodukcija posle 1989-te, Sonja Avlijaš, Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
2021. U ruševinama tranzicije: etnografija (mentalnog) zdravlja u Hrvatskoj, Jelena Kupsjak, Univerzitet u Zadru
2021. Koncepti i prakse solidarnosti i filantropije, Bojana Radovanović i Jelena Vasiljević, IFDT

4. Seminar o knjizi:
2023. Između nebrige i neznanja: žene, seksualnost i planiranje porodice u Jugoslaviji (1918–1991), Ivana Dobrivojević Tomić (U saradnji sa YugoLab-om). Učestvovali: Ivana Dobrivojević Tomić, Institut za savremenu istoriju; Sanja Petrović Todosijević; Institut za noviju istoriju Srbije; Ljiljana Pantović, IFDT; Jelena Ćeriman, IFDT i Milica Sekulović, IFDT
2022. Renesansa u medicini: od pacijenta-objekta do kokreatora sopstenog zdravlja, Vuk Stambolović

5. Čitalačke radionice:
2022. Pojam opšteg dobra u istorijskoj perspektivi (Srđan Prodanović, Bojana Radovanović)
2021. Etika i politika brige (Ljiljana Pantović, Zona Zarić)
2020. Pristup zasnovan na sposobnostima (Marko Konjović, Bojana Radovanović)

Pantović Lj., Radovanović B., Zaharijević, A. (2024). „Caregiving for Older Adults in Times of the Covid 19 Pandemic in Serbia: A Gendered Perspective.” U: Anca Dohotariu, Ana Paula Gil and Lubica Voanská (eds). The Politicisation and Gendering of Care for Older People. Manchester: Manchester University Press.
Radovanović B., Prodanović S. (2023). “Opšte dobro, javni interes i zajedničko: konceptualna razgraničenja u istorijskoj perspektivi i savremene dileme.” Sociologija LXV (3).
Bulatović, A. (2023). “Socijalno-ekološki pristup saradnji Srbije i Kosova.” In: Filip Balunović, Belgzim Kamberi, Alekandar Pavlović, Visar Ymeri (eds.) Kosovo – Srbija: drugačiji pristup, Beograd: Institut za socijalne politike Musine Kokalari – Priština i Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Beograd, pp. 97–108.
Radovanović B., Vasiljević J. (2022). Lokalne fondacije u Srbiji: Osnaživanje odozdo – uloga, izazovi i perspektive za razvoj lokalnih fondacija. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Trag fondacija.
Radovanović, B., Krstić, P. (2022). “Humanizam i humanizmi: (ra)stezanje pojma.” Kultura 177: 5–21.
Clark Miller, S., Ferrarese, E., Le Blanc, G., Robinson, F., Konjović, M. and Zarić, Z. (2022). “The Ethics and Politics of Care in Times of Crises.” Filozofija i društvo/Philosophy and Society 33 (4): 934–946.
Krstić, P. (2021). “Biopolemološka istorija planete.” U: Nemanja Đukić (prir.), Film i identitet: istraživanjedruštveno-političke upotrebe filma. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, pp. 119–140.
Krstić, P. (2021). “Gastroenterološka rekonstrukcija pretenzije na univerzalnost.” U: Dragan Prole (prir.), Proždrljivost: zbornik, Nosi Sad: Adresa, pp. 91–123.
Krstić, P. (2022). “Mačje oko ili razgolićena filozofija.” In: Suzana Marjanić & Rosana Ratkovčić (eds). Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman, Zagreb: Jesenski i Turk, Kulturno informativni centar, pp. 631–652.
Krstić, P. (2023). “Kako smo oduvek bili posthumani?” Etnoantropološki problemi 18 (2): 329–350.
Krstić, P. (2023). “Ženski rod prosvećenosti: između elitnih i egalitarnih salona.” U: P. Krstić (prir.). Salon i društvenost: žene od/za pera? Novi Sad: Akademska knjiga; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, pp. 9–30.
Pantović, Lj. (2022). “Providing a Service or Seeking a Favor? The Role of Private Prenatal Care on the Continuity of Care in Serbian Public Maternity Hospitals.” Birth: Issues in Perinatal Care.
Pantović, Lj., Zarić, Z. (2022). “Care in the Anthropocene: Acting with Compassion.” Filozofija i društvo/Philosophy and Society 33 (4): 881–894.
Radovanović, B. (2021). O čemu govorimo kada govorimo o filantropiji?. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu.
Radovanović, B., Konjović, M. (ur.) (2020). Blagostanje, razvoj i društvena pravda. Beograd/Novi Sad: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu/Akademska Knjiga.
Vasiljević, J. (2021). “Solidarity Reasoning and Citizenship Agendas: From Socialist Yugoslavia to Neoliberal Serbia.” East European Politics & Societies and Cultures 35 (2): 271–292.
Vasiljević, J. (2023). “A Crisis of Political Solidarity in the European Union and the Western Balkans: Reactive vs. Institutional Solidarity.” Southeastern Europe. L’Europe du Sud-Est (46) 3: 225–247.
Zaharijević, A. (2021). “Contra o indivíduo: que é qualificado como “um”?” Revista discurso 51 (2): 71–89.
Zaharijević, A. (2022). “Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler’s Work.” European Journal of Women’s Studies, https://doi.org/10.1177/13505068221137.
Ristić, A., Zaharijević, A., N. Milčić, N. (2021). “Foucault’s Concept of Clinical Gaze Today.” Health Care Analysis 29: 99–111.
Zaharijević, A., Krstić, P. (2021). “O pobuni stomaka.” U: Dragan Prole (prir.), Proždrljivost: zbornik, Nosi Sad: Adresa, pp. 50–90.

DEŠAVANJA
O LABU

Laboratorija za studije filantropije, solidarnosti i bridge (SolidCare Lab) bavi se interdisciplinarnim proučavanjem i promišljanjem pojmova i uloge filantropije, solidarnosti i brige u savremenim društvima.

Pojmovi filantropije, solidarnosti i brige, kao i njihova važnost za pojedince, društvo i političku zajednicu dugo su obitavali na marginama istraživanja društvenih i humanističkih nauka poput sociologije, antropologije, ekonomije i filozofije. Poslednjih godina, međutim, istraživanje ovih fenomena doživelo je procvat: filantropija, solidarnost i briga postali su jedni od orijentira za razumevanje odnosa kako između pojedinaca, tako i unutar šire društvene i političke zajednice.

Rigoroznim empirijskim i teorijskim istraživanjima, obrazovnim inicijativama, kao i saradnjom s akademskim institucijama, građanskim društvom, te vladinim organizacijama i telima, SolidCare Lab nastoji da osvetli dimenzije, uloge i status filantropije, solidarnosti i brige, uzimajući u obzir njihov istorijski značaj i izazove današnjice. Naši napori imaju za cilj da doprinesu boljem razumevanju politika i institucija čija bi uloga trebala da obezbede blagostanje za sve pojedince, različite oblike zajednica, kao i društvo u celini.

AKTIVNOSTI

Projekti i grantovi:
2023. Nasleđe socijalne medicine u Srbiji i Hrvatskoj, Ljiljana Pantović, IFDT i Jelena Kupsjak, Univerzitet u Zadru (donator: Univezitet u Regensburgu)
2021–2022. Bliskost i nega: Briga o starijim osobama u Srbiji tokom pandemije Covid-19 (donator: Bard College, Open Society University Network)
2021. Lokalne fondacije u Srbiji, 2021 (donator: Trag fondacija)
2019–2023. Koga je briga u Evropi? (COST Action)

Događaji:
1. Konferencije:
2023. In the Frictions: Fragments of Care, Health and Well-being in the Balkans. (U saradnji sa Univerzitetom u Zadru, podržano od strane Wenner Gren fondacije).

2. Diskusije:
2022. Mentalno zdravlje: razgovori medicinskih antropologa, 2022. Učestvovali: Piter Loc, Univerzitet Nortvestern; Ivan Đorđević, Etnografski institut; Jelena Kupsjak, Univerzitet u Zadru i Ljiljana Pantović, IFDT
2022. Lokalne fondacije u Srbiji. Učestvovali: Marija Mitrović, Trag fondacija, Bojana Radovanović, IFDT; Jelena Vasiljević, IFDT; Nikola Rajković, Lokalna fondacija Stara Pazova
2021. Kako i zašto predavati filantropiju?. (U saradnji sa EduLab-om i Divac fondacijom). Učestvovali: Jelena Lončar, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Natalija Perišić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Vukašin Kuč, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Željko Mitkovski, Fondacija Ana i Vlade Divac; Đurđa Trajković, Rekonstrukcija Ženski fond; Bojana Radovanović, IFDT (moderatorka) i Predrag Krstić, IFDT (moderator)
2021. (Ne)solidarnost i Evropska unija: slom ili novi početak. Učestvovali: Filip Ejdus, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Jelena Vasiljević, IFDT; Srđan Majstorović, Centar za evropske politike; Igor Štiks, Fakultet za medije i komunikacije, Singidunum univerzitet
2021. Globalna etika brige. Učestvovali: Estel Ferarez, Univerzitet Pikardi Žil Vern (Picardie-Jules-Verne University); Fiona Robinson, Univerzitet Karlton (Carleton University); Gijom le Blan, Univerzitet Pari-Didro (University Paris-Diderot); Sara Klark Miler, Državni univerzitet Pensilvanije (Pennsylvania State University), Marko Konjović, IFDT i Zona Zarić, IFDT
2021. Kriza i oporavak, od ranjivosti do autonomije. Učestvovali: Jasna Hrnčić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Slobodan Cvejić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Dušan Ristić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; Ljiljana Pantović, IFDT; Aleksandra Bulatović, IFDT i Adriana Zaharijević, IFDT

3. Predavanja:
2022. Žene, rad i društvena reprodukcija posle 1989-te, Sonja Avlijaš, Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
2021. U ruševinama tranzicije: etnografija (mentalnog) zdravlja u Hrvatskoj, Jelena Kupsjak, Univerzitet u Zadru
2021. Koncepti i prakse solidarnosti i filantropije, Bojana Radovanović i Jelena Vasiljević, IFDT

4. Seminar o knjizi:
2023. Između nebrige i neznanja: žene, seksualnost i planiranje porodice u Jugoslaviji (1918–1991), Ivana Dobrivojević Tomić (U saradnji sa YugoLab-om). Učestvovali: Ivana Dobrivojević Tomić, Institut za savremenu istoriju; Sanja Petrović Todosijević; Institut za noviju istoriju Srbije; Ljiljana Pantović, IFDT; Jelena Ćeriman, IFDT i Milica Sekulović, IFDT
2022. Renesansa u medicini: od pacijenta-objekta do kokreatora sopstenog zdravlja, Vuk Stambolović

5. Čitalačke radionice:
2022. Pojam opšteg dobra u istorijskoj perspektivi (Srđan Prodanović, Bojana Radovanović)
2021. Etika i politika brige (Ljiljana Pantović, Zona Zarić)
2020. Pristup zasnovan na sposobnostima (Marko Konjović, Bojana Radovanović)

ČLANOVI
PUBLIKACIJE

Pantović Lj., Radovanović B., Zaharijević, A. (2024). „Caregiving for Older Adults in Times of the Covid 19 Pandemic in Serbia: A Gendered Perspective.” U: Anca Dohotariu, Ana Paula Gil and Lubica Voanská (eds). The Politicisation and Gendering of Care for Older People. Manchester: Manchester University Press.
Radovanović B., Prodanović S. (2023). “Opšte dobro, javni interes i zajedničko: konceptualna razgraničenja u istorijskoj perspektivi i savremene dileme.” Sociologija LXV (3).
Bulatović, A. (2023). “Socijalno-ekološki pristup saradnji Srbije i Kosova.” In: Filip Balunović, Belgzim Kamberi, Alekandar Pavlović, Visar Ymeri (eds.) Kosovo – Srbija: drugačiji pristup, Beograd: Institut za socijalne politike Musine Kokalari – Priština i Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Beograd, pp. 97–108.
Radovanović B., Vasiljević J. (2022). Lokalne fondacije u Srbiji: Osnaživanje odozdo – uloga, izazovi i perspektive za razvoj lokalnih fondacija. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Trag fondacija.
Radovanović, B., Krstić, P. (2022). “Humanizam i humanizmi: (ra)stezanje pojma.” Kultura 177: 5–21.
Clark Miller, S., Ferrarese, E., Le Blanc, G., Robinson, F., Konjović, M. and Zarić, Z. (2022). “The Ethics and Politics of Care in Times of Crises.” Filozofija i društvo/Philosophy and Society 33 (4): 934–946.
Krstić, P. (2021). “Biopolemološka istorija planete.” U: Nemanja Đukić (prir.), Film i identitet: istraživanjedruštveno-političke upotrebe filma. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, pp. 119–140.
Krstić, P. (2021). “Gastroenterološka rekonstrukcija pretenzije na univerzalnost.” U: Dragan Prole (prir.), Proždrljivost: zbornik, Nosi Sad: Adresa, pp. 91–123.
Krstić, P. (2022). “Mačje oko ili razgolićena filozofija.” In: Suzana Marjanić & Rosana Ratkovčić (eds). Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman, Zagreb: Jesenski i Turk, Kulturno informativni centar, pp. 631–652.
Krstić, P. (2023). “Kako smo oduvek bili posthumani?” Etnoantropološki problemi 18 (2): 329–350.
Krstić, P. (2023). “Ženski rod prosvećenosti: između elitnih i egalitarnih salona.” U: P. Krstić (prir.). Salon i društvenost: žene od/za pera? Novi Sad: Akademska knjiga; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, pp. 9–30.
Pantović, Lj. (2022). “Providing a Service or Seeking a Favor? The Role of Private Prenatal Care on the Continuity of Care in Serbian Public Maternity Hospitals.” Birth: Issues in Perinatal Care.
Pantović, Lj., Zarić, Z. (2022). “Care in the Anthropocene: Acting with Compassion.” Filozofija i društvo/Philosophy and Society 33 (4): 881–894.
Radovanović, B. (2021). O čemu govorimo kada govorimo o filantropiji?. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu.
Radovanović, B., Konjović, M. (ur.) (2020). Blagostanje, razvoj i društvena pravda. Beograd/Novi Sad: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu/Akademska Knjiga.
Vasiljević, J. (2021). “Solidarity Reasoning and Citizenship Agendas: From Socialist Yugoslavia to Neoliberal Serbia.” East European Politics & Societies and Cultures 35 (2): 271–292.
Vasiljević, J. (2023). “A Crisis of Political Solidarity in the European Union and the Western Balkans: Reactive vs. Institutional Solidarity.” Southeastern Europe. L’Europe du Sud-Est (46) 3: 225–247.
Zaharijević, A. (2021). “Contra o indivíduo: que é qualificado como “um”?” Revista discurso 51 (2): 71–89.
Zaharijević, A. (2022). “Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler’s Work.” European Journal of Women’s Studies, https://doi.org/10.1177/13505068221137.
Ristić, A., Zaharijević, A., N. Milčić, N. (2021). “Foucault’s Concept of Clinical Gaze Today.” Health Care Analysis 29: 99–111.
Zaharijević, A., Krstić, P. (2021). “O pobuni stomaka.” U: Dragan Prole (prir.), Proždrljivost: zbornik, Nosi Sad: Adresa, pp. 50–90.