Razgovor o knjizi Fenomenologija pluralnosti: Hana Arent o političkoj intersubjektivnosti

Uvodeći rad Hane Arent u savremene debate u fenomenološkoj tradiciji, ova knjiga gradi jedinstvenu fenomenologiju pluralnosti. Loidolt nudi sistematičnu obradu pluralnosti koja ujedinjuje fenomenologiju, političku teoriju, socijalnu ontologiju i studije Hane Arent da bi ponudila nove perspektive za ključne pojmove, kao što su: intersubjektivnost, sopstvo, osobenost, socijalnost, zajednica i koncepcija „mi“.

Učesnici: Adriana Zaharijević (IFDT), David Schweikard (Flensburg) and Sanja Milutinović Bojanić (Sveučilište u Rijeci)

Sofi Loidolt je profesor filozofije na Tehničkom univerzitetu u Darmštatu (Nemačka) i član „Mlade akademije“ Austrijske akademije nauka. Njene najznačajnije knjige su Anspruch und Rechtfertigung. Eine Theorie des rechtlichen Denkens im Anschluss an die Phänomenologie Edmund Husserls (Springer 2009), Einführung in die Rechtsphänomenologie (Mohr Siebeck 2010) i Phenomenology of Plurality. Hannah Arendt on Political Intersubjectivity (Routledge 2017).