Srđan Prodanović: Zdravorazumski uvid u strukturu javnog jezika

Iako predstavlja jedan od društvenih fenomena s kojim se najčešće susrećemo, javni jezik je vrlo retko predmet temeljne sociolingvističke analize. Ovo ima za posledicu da se pravila javne komunikacije najčešće tretiraju kao prost element opštih sociolingvističkih tema poput studija standardnog jezika ili jezičke politike. Ovo je osnovni razlog što ćemo u predavanju pokušati da pružimo relativno sistematičan uvid u strukturu javnog jezika. U prvom delu rada kritički ćemo razmotriti teoriju javne komunikacije koju je razvio Dubravko Škiljan, kao jedne od retkih teorija koja se eksplicitno bavi javnim jezikom. Videćemo na koji način pokušaj da se javni jezik definiše kao relativno složen sistem uloga koji poseduje dati govornik i konteksta u kome se sama komunikacija odvija, završava u specifičnoj vrsti sociologizma. Naposletku ćemo pokušati da pokažemo kako zdravorazumsko utemeljenje javne komunikacije otvara mogućnost da se ova vrsta redukcionizma prevaziđe.

Srđan Prodanović radi kao istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.  Trenutno je upisan na doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno završio osnovne i master studije na Odeljenju za sociologiju. Njegova profesionalna interesovanja čine: savremena društvena teorija, filozofija društvenih nauka, (neo)pragmatizam, simbolički interakcionizam i sociologija svakodnevnog života.