Srđan Prodanović: Spor oko teorijskog statusa zdravog razuma u klasičnom pragmatizmu i sociologiji: Dirkem vs. Djui

U svojim predavanjima sa Sorbone pod naslovom Pragmatizam i sociologija, Dirkem svojim slušaocima ovu, donekle neočekivanu, temu pravda time što po njegovom mišljenju u pragmatizmu i sociologiji postoji „zajedničko značenje delanja i života“, te ih shodno tome proglašava „potomcima jedne iste epohe“. Uprkos ovim poletnim tonovima, glavni naum Dirkemovih predavanja je zapravo kritika pragmatičke teorije istine koju razvija u svrhu afirmacije savremene verzije racionalizma (oličene, pre svega, u njegovoj sopstvenoj sociologiji). U izlaganju ćemo nastojati da ovaj Dirkemov „osavremenjeni racionalizam“ kritički razmotrimo i uporedimo sa Djuijevim pragmatizmom. Pokušaćemo da pokažemo kako na „ontološkoj“ ravni među pomenutim autorima postoji relativno velika sličnost ideja i pristupa, a da se razlike pre svega mogu detektovati na polju epistemologije. Takođe ćemo tvrditi da je krucijalna tačaka epistemološkog spora uloga zdravog razuma pri generisanju teorijskog znanja. Naposletku, ukazaćemo na neke od najvažnijih implikacija ovog spora po dalji razvoj sociologije.

Srđan Prodanović je istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i doktorand iz sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblast njegovog trenutnog interesovanja je savremena društvena teorija, (neo)pragmatizam, zdrav razum i interpretativna sociologija.