Srđan Prodanović, Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju?
Ka pragmatičkom shvatanju prakse

U knjizi se, kroz rekonstrukciju teorijskog dijaloga između pragmatizma i savremene sociološke teorije, nastoji istražiti epistemološka vrednost zdravog razuma. Klasični pragmatisti su, naime, smatrali da zdrav razum predstavlja dinamički oblik znanja koji je u velikoj meri komplementaran sa naučnim apstrakcijama. Ovo stanovište je imalo teorijski intrigantne odjeke u delima interpretovanih sociologa, kao što su Garfinkel, Gofman, Burdije i Bolatanski. Međutim, ma koliko bili optimistični u pogledu kognitivnih kapaciteta zdravog razuma, većina pomentuih autora zapravo gaji homogeno razumevanje ovog oblika znanja. Glavna teza knjige je da se zdrav razum zapravo može razumeti kao pojam koji poseduje strukturu, te da tek sa razumevanjem ove heterogenosti možemo adekvatno razumeti ulogu koju ovo svakodnenvno znanje igra u reprodukciji društvene prakse i u ostvarivanju društvene promene.

Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju? ka pragmatičkom shvatanju prakse / Srđan Prodanović, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju 2017 (Beogard;Donat Graf), 978-86-80484-15-0, 272 stranice.