Šta ima novo na/o Kosovu? Novi antropološki i kulturološki pristupi Kosovu i kosovskom mitu

Ovaj dvosatni panel okuplja nekoliko autora kojima su u fokusu teme vezane za Kosovo i kosovski mit. Uvodno razmatranje Aleksandra Pavlovića sa IFDT, Srboljupci i srbomrsci: slavljenički i prokazujuć pristup kosovskoj tradiciji, identifikuje dva interpretativna i kulturološka pristupa kosovskoj tradiciji, slavljenički i prokazujuć (Spasić 2011: 81-105). Dok predstavnici prvog opisuju Srbe kao narod sudbinski određen sećanjem na Kosovsku bitku i smatraju da „kosovski zavet“, “kosovsko zaveštanje”, „kosovsko opredeljenje“ Srba predstavlja osoben, herojski i duboko duhovni srpski kvalitet, zastupnici drugog, kritičkog ili prokazujućeg pristupa, opisuju kosovsku tradiciju kao implicitno ili eksplicitno ratnohuškačku i genocidnu, a Srbe kao narod gladan moći i rad da vrši agresiju nad drugima.

Izlaganje Marine Vulović (Univerzitet u Helsinkiju) Mit, temporalnost i hegemonija: O re-artikulaciji kosovskog mita u Srbiji od 2012. godine, ima za cilj da teoretizuje vezu između mitova (nacije), temporalnosti i hegemonije.. Kao primer, predavanje će se fokusirati na kosovski mit i na načine na koje je on konstitutivan za instituciju (kontra-)hegemonističkih projekata u Srbiji od kada je Srpska napredna stranka (SNS) preuzela vlast 2012. godine. Posebno se osvrćem na momenat „de-mitologizacije“ političkog pristupa Kosovu u Srbiji u okviru tzv. unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, koji je započeo na inicijativu tada novoizabranog predsednika Srbije Aleksandra Vučića 2017. godine.

Na kraju, Sanja Zlatanović sa Etnografskog instituta SANU će u svom izlaganju U senci „velikih“ narativa: unutaretnički odnosi kosovskih Srba izložiti deo opsežne studije zasnovane na multilokalnom terenskom istraživanju obavljanom među pripadnicima srpske zajednice jugoistočnog Kosova (Gnjilane i okolna sela, enklava Vitina, kao i u nekoliko gradova u Srbiji među raseljenima sa ovog područja). Istraživanje je imalo za cilj da u situaciji duboko izmenjenog konteksta od 1999. godine i uvođenja međunarodne uprave na Kosovu sagleda odnos između etniciteta i drugih oblika kolektivnih identifikacija.

Dokument: Temat Kosovo