Šta je kritičko mišljenje danas?

Šta je kritičko mišljenje danas? Da li je i u kojoj meri kritika izgubila svoju društvenu težinu? Postoji li uopšte potreba za kritikom danas? Koji oblici kritike su još uvek aktuelni? Postoji li lažna kritika, pseudokritika? Ponuđeni su mnogi odgovori – i postavljena još brojnija nova pitanja. Na tragu te debate, Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizuje razgovor o savremenom stanju kritičkog mišljenja. Neposredan povod su neke nedavno objavljene knjige:

  • Gazela Pudar Draško: O čemu govorimo kada govorimo o intelektualcu? (IFDT, 2017)
  • Marjan Ivković: Kritička teorija Aksela Honeta – ka prevazilaženju metafizike (IFDT, 2017)
  • Džudit Batler / Mišel Fuko: Šta je kritika? (prir. Adriana Zaharijević i Predrag Krstić) (IFDT – Akademska knjiga, 2018)

Učesnici razgovora su: Adriana Zaharijević (IFDT, Beograd), Dušan Ristić (Filozofski fakultet, Novi Sad), Gazela Pudar Draško (IFDT, Beograd), Marjan Ivković (IFDT, Beograd), Predrag Krstić (IFDT, Beograd). Moderator: Mark Lošonc (IFDT, Beograd).