Šta nam je ostalo od postmoderne?
Povodom godišnjice Liotarovog Postmodernog stanja

Zašto se danas jedva govori o postmoderni? Da li se sada već nalazimo u post-postmodernoj epohi ili je naprosto postalo jasno da smo i dalje deo moderne? Koje su bile Liotarove izvorne intencije 1979 godine, dakle pre 30 godina, kada je objavio Postmoderno stanje? Da li je diskurs o postmoderni pre svega nastao zbog toga što je društvo postalo suštinski kompleksnije usred novog neoliberalnog kapitalizma? Kakvih paralela ima političkih, umetničkih i teorijskih efekata postmoderne? I, najzad: da li smo i dalje postmoderni? Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu organizuje razgovor „Šta nam je ostalo od postmoderne? – Povodom godišnjice Liotarovog Postmodernog stanja“, u kojem će učestvovati ugledni domaći teoretičari i teoretičarke.

Učesnici: Adriana Zaharijević, Predrag Krstić, Alpar Losoncz i Stevan Bradić. Moderator: Mark Losoncz.