Stefan Slavković: Svetska književnost u globalizovanom svetu

Svaki dosadašnji porast interesovanja za svetsku književnost proistekao je iz želje da se promene društvenoistorijskih paradigmi sagledaju u području kulturne produkcije i njene međunarodne razmene. Ovaj proces je počeo s Geteovom formulacijom Weltliteratur 1827, koja je bila uslovljena razvojem građanske klase i potrebe za poistovećenjem nacionalne književnosti i nacionalnog identiteta. Marksovo tumačenje svetske književnosti bilo je uslovljeno nastankom proletarijata, dok se zaokret ka formalno-estetskom aspektu komparatistike sredinom 20. veka pojavio u kontekstu hladnoratovskih previranja i posledičnih pokušaja depolitizacije ove discipline.

Globalizacija je pred komparatistiku postavila prepreke bez istorijskog presedana koje zahtevaju prevrednovanje njene metodologije, predmeta i dometa. Šta uopšte svetska književnost može da postigne u svetu koji se neprestano širi i produbljuje? Franko Moreti predlaže da komparatistika napusti svoj tradicionalni metod, close reading, i posveti se čitanju interpretacija dela.

Praćenjem kako nacionalne književnosti utiču jedna na drugu autor će pokušati da otrkije kako su zemlje periferije i poluperiferije kulturno zavisne od zemalja jezgra.

Stefan Slavković je doktorand na Filološkom fakultetu u Beogradu i novinar u nedeljniku NIN i magazinu Liceulice. Autor je stručnih članaka i dobitnik nagrade „Danilo Kiš“ za najbolji master rad iz opšte književnosti i teorije književnosti. Predavanje je umnogome zasnovano na ovom radu.