Tribina povodom tridesetogodišnjice prvog izdanja knjige Vojislava Koštunice i Koste Čavoškog „Stranački pluralizam ili monizam“

Učestvuju:
Nebojša Popov, rukovodilac projekta; Dragoljub Mićunović, urednik i zastupnik izdavača prvog izdanja; Nikola B. Popović; Momčilo Pavlović; Aleksandar Ilić; Slobodan Samardžić; Časlav Koprivica; Mile Savić; autori knjige.

U „Zaključnim napomenama“ prvog izdanja Stranačkog pluralizma ili monizma (1983), autori naglašavaju: „Svrha ove rasprave iz naše novije političke istorije nije bila u tome da se potkrepi i opravda jedno od stanovišta u sporu oko prirode i uloge posleratnog stranačkog sistema, već da se unekoliko obnovi sećanje na ovo tako blisko a već zaboravljeno doba. Pokazalo se, naime, da je povesno sećanje naroda i stranaka relativno kratko, posebno u vremenima velikih prevrata, kada potonji događaji istisnu iz sećanja ljudi zbivanja prethodnih godina. Za masu današnjih čitalaca, čak i onih starijih, period od 1944. do 1949. je doba konačne pobede nad Hitlerom, obnove ratom opustošene zemlje i rasikda sa Staljinom. Danas jedva da neko pouzdano zna da je Jugoslavija izašla iz rata sa svojevrsnim stranačkim pluralizmom i da je takav pluralizam u ono vreme bio legitiman. Štaviše, još manje je poznato da ovaj pluralizam, odnosno mogućnost udruživanja u različite političke stranke, nikada nije formalno ukinut, tj. da nisu donete ustavne i zakonske odredbe koje bi tu mogućnost izričito zabranjivale. A ovakva neobaveštenost nije samo posledica svesnog prećutkivanja već i uvrežene sklonosti da se slika sadašnjeg stanja stvari projektuje u bližu prošlost, koja tom stanju prethodi, pa da se minulo doba zamišlja i prikazuje samo iz perspektive današnjih ideoloških potreba i vladajućih interesa.“

PROGRAM