Svetlana Tomić: Jedna moguća naučna revolucija

Jedna moguća naučna revolucija: nova paradigma proze srpskog realizma (književnost druge polovine 19. veka) – idealizacija patrijarhata od strane naučne norme ili Zašto nam je (između ostalog) potreban feminizam

U predavanju se predstavlja jedna naučna revolucija, koja, kao i svaka naučna revolucija, počinje otkrivanjem niza nepravilnosti, vezanih za akademsko tumačenje i vrednovanje srpske književnosti  iz druge polovine 19. veka. Ukazuje se na neadekvatne i netačne interpretacije proze srpskog realizma koje su više od 100 godina normirali institucionalizovani predstavnici javnog znanja – akademski profesori, istoričari, poetičari i metodičari srpske književnosti. Polazim od neslaganja s tvrdnjama akademskih profesora srpske književnosti (da su klasici sprkog realizma veličali patrijarhat) kojima nasuprot stoje i zaključci istoričara i istoričarki (da se u srpskom društvu ranije izražene tendencije patrijarhalnosti i modernizacije jasno profilišu  80-ih ili krajem 19. veka), te na primerima tekstova kanonizovanih pisaca pokazujem u kojoj meri značenja tih tekstova odudaraju od tumačenja akademske norme. Da li je u delima naših klasika bilo modernizacijskih tendencija?  Gde se mogu naći „najveći trenuci u kojima realizam trijumfuje“ (F.Engels)?