Tamara Petrović: Diskurzivne strategije i “kultura” u savremenom srpskom društvu

U izlaganju će biti predstavljen jedan od mogućih pristupa klasifikacijskim borbama u savremenom srpskom društvu, konkretno — onim strategijama koje se oslanjaju na kulturne razlike. Polazeći od studije Antinacionalizam Stefa Jansena i pojma „svakodnevni orijentalizam“, primenom kritičke analize diskursa koju je razvio Teun van Dijk, analizirane su diskurzivne strategije u građanskom protestu 1996/97. Politička borba i podela na nas i njih se u velikoj meri zasnivala na isticanju kulturnih nejednakosti i suprotstavljenosti između režima i njegovih pristalica, i pobunjenih građana i njihovih političkih predstavnika. Učesnici protesta su gradili svoje Mi oko ideja razvoja, savremenosti, kulture, civilizacije, obrazovanja, manira, dobrog ukusa, kreativnosti, duhovitosti, vedrine i inteligencije. Simboličko-geografski, bili su smešteni u pojmovima „svet“, Evropa, „Zapad“ i njihovoj unutardruštvenoj „ispostavi“ — gradu.