Tamás Gáspár Miklós

Nakon raspada produktivističke paradigme, raspada tradicionalne buržoazije i tradicionalnog proletarijata, krize ciklusa akumulacije i ekonomskog rasta suočavamo se sa novom situacijom. Legitimacija poznog kapitalizma je izuzetno teška. Uloga rada kao suštinskog modela socijalizacije je propala. Nema i nikada više neće biti potpune zaposlenosti. Države moraju da obezbede život milijardima. Jedini mogući odgovor je ograničavanje državljanstva i političke subjektivnosti bazirane na telu (zdravstvo, starost, rasa, pol, itd.). Ovo bi moglo da znači kraj jednakosti i emancipacije. G. M. Tamaš (Tamás Gáspár Miklós) je mađarski filozof, političar, publicista. Studirao je filozofiju i klasičnu filologiju u Rumuniji. Bio je jedan od najznačajnijih protivnika rumunskog i mađarskog realsocijalizma. Predavao je u Budimpešti (ELTE, odnosno CEU), zatim na univerzitetima u inostranstvu (Oksford, Čikago, Džordžtaun, Jejl, Kolumbija, itd). Bio je direktor Instituta za filozofiju u Budimpešti. Trenutno je predsednik Zelene levice. Njegovi radovi su prevedeni na 14 jezika.

Website: http://web.ceu.hu/soc_ant/faculty/tgm.htm