Tatjana Jukić: Revolucija i mazohizam: Kiš, Joyce, Deleuze

Ako je korpus Danila Kiša obilježila opsesija prikazom totalitarizma (nacizma i staljinizma), simptomatično je što se kroz tu opsesiju kao kakva sistemska metonimija proteže književnost Jamesa Joycea. Predavanje će se bazirati na argumentu da je takav Joyce u Kišu pozicija koja omogućuje ili čak zahtijeva detotalizaciju totalitarizma, a prema analizi političkih konfiguracija nesvedivih na totalizaciju političkog iskustva. Nadalje, upravo je to pozicija gdje se, iz Kiševe literature, relacija nacizma i staljinizma može artikulirati kao relacija Lacanove psihoanalize i njezine kritike kod Gillesa Deleuzea.

Tatjana Jukić je redovna profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predaje također u doktorskom programu književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, na istome fakultetu. Članica je zagrebačkog Centra za ženske studije, te uredništva časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. Autorica je knjiga Zazor, nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću (Zagreb, 2002) i Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti (Zagreb, 2011). Osim toga, napisala je niz članaka o književnosti devetnaestog i dvadesetog stoljeća, genealogiji filmske vizualnosti, psihoanalizi, filozofiji i književnoj teoriji. Trenutno vodi istraživački projekt o granicama književnog pamćenja.