Tina Bilban Razumeti kontekst, razumeti nauku: Huserl, Bor, Flek

Pojam sveta života, prvi put obuhvatno opisan u Krizi evropskih nauka, često se prepoznaje kao jedan od najpronicljivijih i najuticajnijih Huserlovih pojmova. Pojam sveta života neophodan je za razumevanje prirode nauke, koja je utemeljena u svetu života. Nauka i svet života se prožimaju na složen način: svet nauke je deo sveta života, nauke dobijaju svoje opravdanje kroz svet života, a naučni iskazi dobijaju svoje značenje preko svoje ukorenjenosti u svetu života. Nadalje, svaka nauka je suštinski istorijska. Paralelno sa Huserlovim filozofskim istraživanjima, slični uvidi u značaj konteksta za razumevanje naučnih rezultata, činjenica i teorija, javili su se u prirodnim naukama. Ludvik Flek, imunolog, i Nils Bor, kvantni fizičar, primenili su slične pristupe u razumevanju sopstvenih nauka. Njihove svobuhvatne analize procesa opservacije i nastajanja naučnih činjenica i dalje su izuzetno relevantne unutar savremenog shvatanja nauke kao društvenog fenomena.

Tina Bilban PhD (1983) je istraživačica na Institutu Nova Revija, Ljubljana, Slovenija. Njena interesovanja i publikacije nalaze se na raskršću između kontinentalne filozofije (sa fokusom na fenomenologiju), savremene književnosti i nauke. Takođe radi kao urednica i književna kritičarka, sa posebnim fokusom na književnosti za decu. Vođa je projekta Tales of Age koji se fokusira na otvaranje interdisciplinarnog dijaloga o starenju. Njene publikacije uključuju monografiju o savremenim fizičkim i filozofskim teorijama vremena i njihovoj primeni na savremenu književnost; Na poti k času (2012), knjigu kratkih priča Interferenca (2010) i popularno-naučnu knjigu 50 abstraktnih izumov (2018). Član je nekoliko naučnih i međunarodnih profesionalnih odbora i žirija, između ostalog nacionalnog profesionalnog odbora za vrednovanje dečje literature, izvršnog odbora slovenačkog ogranka IBBY i žirija za nagradu Hans Kristijan Andersen 2020.