Tiziana Andina: Some Remarks on Essentialism in Social Ontology

Neke vodeće teorije u savremenoj socijalnoj ontologiji dele stipulativni pristup. To u osnovi znači da sve one uzimaju društvenu realnost kao određeni ontološki domen, čiji se objekti pojavljuju iz stipulativnih aktivnosti među ljudima. Izlaganje će osvetliti neke argumente na koje se možemo pozivati da bismo izveli drugačiji epistemološki pristup. Prvo će se ispitati neka ključna mesta u Hobsovoj argumentaciji o obećanju i Luisovoj ideji konvekcije (argumenti koji su zaista centralni za stipulative teorije), a potom ću izvesti nekoliko teza u prilog esencijalističkoj perspektivi. Edmund Huserl, Adolf Reinah i Tomas Reid ponudiće teorijski okvir za to ispitivanje.

Ticijana Andina (Tiziana Andina) docentkinja je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Torinu. Objavila je monografije i brojne članke u različitim oblastima filozofije i filozofije umetnosti uključujući knjige Arthur Danto: Philosopher of Pop (Cambridge Scholars Publishing, 2011) i The Philosophy of Art: The Question of Definition. From Hegel to Post-Dantian Theories (Bloomsbury, 2013). Priredila je zbornik Bridging the Analytical Continental Divide. A Companion to Contemporary Western Philosophy (Brill, 2014). Urednica je časopisa Rivista di Estetica.

Predavanje se organizuje u okviru aktivnosti Grupe za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju IFDT-a.