Todor Kuljić: Okupirani antifašizam u Srbiji

Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizuje predavanje Todora Kuljića „Okupirani antifašizam u Srbiji“, koje će se održati u petak, 25. novembra u 20 časova u prostorijama Studentskog kulturnog centra „Fabrika“ (Bulevar Despota Stefana 5) u Novom Sadu.

Odnos prema fašizmu u Srbiji je važan pokazatelj domaće hegemone kulture sećanja. U regionu je danas antifašizam borbeni pojam u akutnom građanskom ratu sećanja, ali ne u klasnom niti u prosvećenom nego u nacionalnom smislu. Antifašizam je etniziran, relativizovan, trivijalizovan, neutralizovan i banalizovan. Budući da je okupiran i prevrednovan, antifašizam je neupotrebljiv kao opomena na zlo, ali je zato upotrebljiv anti-antifašizam sa kvislinzima kao žrtvama komunističkog terora. On služi kao preventiva protiv levice i kao važna struktura obnovljenog srpskog kapitalizma.

Moderator: Aleksandar Matković.

Predavanje predstavlja početak tematskog ciklusa „Ka novom (anti)fašizmu“ koji propituje različita nasleđa teorijskog suočavanja sa fašizmom: problematiku dijagnoze fašizma, različite dimenzije antifašizma, nasleđe jugoslovenskog antifašizma, pitanja istorijskog revizionizma, odnos fašizma i kapitalizma te njegove političko-teorijske pretpostavke. Ciklus se održava u prostorijama Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu u trajanju od 7 meseci, tokom kojih će se jednom mesečno održavati po jedno predavanje, debata odnosno seminar. Sav sadržaj je otvoren za širu javnost, a publika je pozvana da aktivno učestvuje u diskusijama.