TRANSFER – Integrisani modeli upravljanja arheološkim parkovima

Program: Interreg V-B program jadransko-jonske saradnje (ADRION)

Vodeći partner: Univerzitet u Maćerati (Italija)

Trajanje: 1. februar 2020. – 31. jul 2022.


 

Cilj projekta TRANSFER je razvijanje, prenošenje i širenje Zajedničkog modela upravljanja za rukovođenje arheološkim parkovima koji prevazilazi tradicionani pristup konzervacije, kao i otvaranje za valorizaciju kulturne baštine u pravcu mogućnosti održivog razvoja i rasta. Zajednički model upravljanja će se testirati kroz pilot akcije koje će se sprovesti u šest arheoloških parkova učesnika, to jest u Urbs Salviji (Italija), Antigoneji (Albanija), Ptuju (Slovenija), Dodoni (Grčka), Omišalju i Šibeniku (Hrvatska).

Partneri: Univerzitet u Maćerati (Italija), Playmarche (Italija), Arheološki institut (Albanija), Horizont (Albanija), Grad Ptuj (Slovenija), Poslediplomska škola ZRC SAZU (Slovenija), Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Srbija), Evropski omladinski centar (Srbija), Eforat za antikvitete Janjina (Grčka), Općina Omišalj (Hrvatska), Institut za kompjutersku tehnologiju i izdavaštvo „Diophantus“, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (Hrvatska).

Projekt TRANSFER kofinansiran je kroz Evropski transnacionalni program ADRION koji promoviše saradnju između osam zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Cilj programa je podrška inovativnom upravljanju među partnerskim zemljama, koristeći njihove prirodne, kulturne i ljudske resurse i istovremeno povećavajući ekonomsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u Jadransko-jonskoj regiji.

Link ka veb stranici: https://transfer.adrioninterreg.eu/