Učiniti da slike govore. Pikasova Minotauromahija

Temeljno komunikativni karakter umetnosti implicira mogućnost da slike govore. Šta kažu slike koje je jedan umetnik kao što je Pablo Pikaso stvorio u delima Minotauromahija ili Gernika? Koristeći simbole mediteranske mitološke tradicije kakvi su bik ili Minotaur, ova dela redefinišu antičke arhetipe koji postaju aktuelni za savremeno ljudsko biće.

Ana Marija Lejra Sorijano je španska filozofkinja i profesorka estetike na Filozofskom fakultetu Univerziteta Komplutense u Madridu. Glavne tematske linije njenog istraživanja su kreativnost, gest, pismo i veza između umetnosti i ludila. Jedna je od osnivača i koordinatora grupe La Europa de la Escritura, koja se bavi istraživanjem relacija između pisma i slike. Autorka je monografija La mirada creadora: de la experiencia artística a la filosofía (Barcelona, Península, 1993), Poética y transfilosofía (Madrid, Fundamentos, 1995) i De Cervantes a Dalí: escritura, imagen y paranoia (Madrid, Fundamentos, 2006).