Ulrich Beck: How the European Project Can be Saved: The Cosmopolitan Outlook

Evropa nije fiksno stanje, niti je teritorijalna jedinica, ili država, ili nacija. Zapravo, Evropa ne postoji, postoji samo evropeizacija, proces neprestanog preobražaja ili metamorfoze, proces rastakanja starog i stvaranja nekog novog poretka. O tome se govori u sasvim specifičnom smislu: evropeizacija podrazumeva politiku sporednih efekata. Evropska unija nije zasnovana na logici rata, kao što je to bio slučaj s evropskim državama. Reč je o novoj vrsti političke zajednice, koja je konstruisana zbog rizika od rata, a sada postoji zbog rizika od ekonomskog kolapsa.

How the European Project Can be Saved: The Cosmopolitan Outlook

Kako se može spasiti evropski projekat? Kosmopolitska perspektiva
(predavanje će biti na engleskom, bez prevoda)

13. novembar 2014.

Kulturni centar Beograda, Galerija Artget; Zadužbina Ilije M. Kolarca, sala „Josif Pančić“

Uvodno obraćanje:
Petar Bojanić (IFDT, Univerzitet u Beogradu)
Andreas Poltermann (Fondacija „Hajnrih Bel“ u Beogradu)