Balša Delibašić, Gazela Pudar Draško, Irena Fiket (urednici) Univerziteti između meritokratije i patrijarhata : žene i moć delanja

U fokusu ove studije nalazi se moć delanja žena koje zauzimaju istaknute funkcije na državnim univerzitetima u Srbiji. Želeli smo da ispitamo kako one same sagledavaju svoj životni i karijerni put, i da li smatraju da je biti žena igralo neku ulogu na tom putu. Dekonstrukcijom uvreženih, ali i onih manje primetnih stereotipa, težili smo da omeđimo granice rodne ravnopravnosti u najobrazovanijim krugovima našeg društva, u kom i dalje preovlađuje patrijarhalna matrica.

Univerziteti između meritokratije i patrijarhata : žene i moć delanja / Uredili Balša Delibašić, Gazela Pudar Draško, Irena Fiket – Beograd : Univerzitet, Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT), 2018 (Beograd : Big print). – 147 str.

ISBN 978-86-80484-30-3