Uručena godišnja nagrada „Miladin Životić“ Džudit Batler

Sećajući se filozofa Miladina Životića, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu dodeljuje nagradu za kritički angažman vodećim teoretičarkama i teoretičarima čije delanje proizvodi značajne odjeke u društvenoj praksi.

Slider

Prva nagrada za kritički angažman dodeljena je Džudit Batler 18. juna 2018. godine u Rijeci, gde je održana konferencija Kritika nasilja sada u koorganizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Centra za napredne studije Sveučilišta u Rijeci.

Džudit Batler (Univerzitet u Kaliforniji Berkli) je profesorka na Odeljenju za komparativnu književnost i na Programu kritičke teorije – čiji je jedan od direktora osnivača – na Berkliju. Doktorirala je filozofiju na Univerzitetu Jejl 1984. godine. Autorka je sledećih knjiga: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”(1993), The Psychic Life of Power: Theories of Subjection (1997), Excitable Speech (1997), Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death (2000), Precarious Life: Powers of Violence and Mourning (2004); Undoing Gender (2004), Who Sings the Nation-State?: Language, Politics, Belonging (sa Gajatri Spivak, 2008), Frames of War: When Is Life Grievable? (2009), Is Critique Secular? (zajedno sa Talalom Asadom, Vendi Braun i Sabom Mahmud, 2009), Sois Mon Corps (2011), u koautorstvu s Katrin Malabu, Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism (2012), Dispossession: The Performative in the Political (zajedno s Atenom Atanasiu, 2013), Senses of the Subject (2015). Njena poslednja knjiga, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, objavljena u novembru 2015. godine, prestavljena je prvi put u Beogradu.