URUČENA GODIŠNJA NAGRADA „MILADIN ŽIVOTIĆ“ ETIJENU BALIBARU

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu dodelio je Etjenu Balibaru nagradu za kritički angažman “Miladin Životić” 2020. godine. Nagrada se dodeljuje vodećim teoretičarkama i teoretičarima čije delanje proizvodi značajne odjeke u društvenoj praksi. Ovim povodom je, u koorganizaciji sa Centrom za napredne studije jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci i Centrom za kritičke studije demokratije Američkog univerziteta u Parizu, upriličeno predavanje „Šta je angažman?“ 11. decembra u 15.30h.

Etjen Balibar je vodeći francuski neomarksista, profesor emeritus na prestižnom univerzitetu Pariz X i redovni profesor na kalifornijskom univerzitetu Irvajn i Centru za istraživanje moderne evropske filozofije na Kingston Univerzitetu, kao i gostujući profesor na Kolumbija Univerzitetu. Balibar je bio učenik i sledbenik Luja Altisera, kod koga je slušao kurs o Marksovom Kapitalu, i bio jedan od koautora zbornika Kako čitati Kapital (1965, naš prevod 1975). U kasnijim radovima Balibar govori o suprotstavljenosti Marksovog istorijskog materijalizma sa kritičkom teorijom koju počinje da razvija u Kapitalu, posebno kada je reč o kategoriji „rada“, koji u kapitalizmu dobija oblik svojine. Poslednjih godina fokus njegovog rada je Evropa, evopski identitet, granice, odnosi između nacija i nadnacionalne tvorevine, odnos između ljudskih i građanskih prava, teror i radikalni oblici nasilja.