Vasilios Julcis: Rat i mir – dijalektika budućnosti, očekivanja istinskog mira

Predavanje u okviru ciklusa „Pravoslavlje i rat“

Istorijsko tumačenje rata. Rat u antičkim mitovima. Darvinističko shvatanje rata. Poimanje rata u raznim civilizacijama. Optimističko shvatanje rata i mira u delima svetih otaca. Autentični pristup analizi pojma rata i mira. Međunarodno-pravno definisanje pojma mir. Nepravde sadašnjih centara moći i globalizacije. Hrišćanski optimizam i Hristov optimizam: „U svijetu ćete imati žalost; Ali ne bojte se, ja sam pobijedio svijet“.

Vasilios Julcis diplomirao je na Teološkom fakultetu u Solunu. Postplomske studije sociologije, sociologije religije i kulture pohađao je na Univerzitetu u Lilu i Parizu, kao i u Krointonu u Engleskoj. Magistrirao je na Univerzitetu u Lilu i na Sorboni, a doktorirao je na Sorboni. Godine 1974. postao je doktor teoloških nauka i na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, na kojem od tada predaje kao redovni profesor. Takođe je predavao na Teološkom fakultetu u Libanu, Teološkom fakultetu u Ženevi, kao i na Vojnoj akademiji u Solunu. Stalni je član Evropske akademije nauka i umetnosti. Njegova dela su prevedena na italijanski, francuski, nemački, engleski i arapski jezik.