Vasilios Siros Kozmopolitizam u premodernom islamu i judaizmu

U svom predavanju, Vasilios Siros ispituje ideje o kosmopolitizmu u srednjovekovnom i ranom modernom islamu i judaizmu. Fokusirajući se na niz filozofskih tekstova, Siros razmatra razne pristupe vladavini u svetu, ulozi verskih manjina i recepciji antičkih, grčko-rimskih teorija o kosmopolitizmu. Krajnji cilj Sirosovog predavanja je istražiti tačke podudaranja i razlikovanja između različitih varijanti kosmopolitizma u hrišćanskoj, islamskoj i jevrejskoj tradiciji u vezi sa aktuelnim debatama o religijskoj toleranciji u Evropi.

Vasilios Siros je trenutno stipendista Švajcarske nacionalne naučne fondacije, saradnik Europainstituta na Univerzitetu u Bazelu i viši naučni saradnik Dekartovog centra za istoriju i filozofiju nauka i humanističkih disciplina na Univerzitetu u Utrehtu. Njegovi akademski interesi su usmereni na komparativno istraživanje srednjevekovne i rane moderne hrišćanske / latinske, jevrejske i islamske političke misli. Siros je objavio sledeće knjige Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Cultures and Traditions of Learning (University of Toronto Press, 2012); Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua (Brill, 2007); and Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources (ACMRS, 2011). Njegovi radovi su objavljivani u nizu međunarodnih recenziranih časopisima, među kojima su Viator, Journal of Early Modern History, Medieval Encounters, Journal of World History, Philosophy East & West, History of Political Thought, and Revue des Études Juives. Siros je ranije predavao na Stanford univerzitetu, McGill univerzitetu, Univerzitetu u Čikagu i École Pratique des Hautes Études u Parizu.