Vedran Džihić: Postdemokratija pre demokratije. Kriza reprezentativne demokratije na zapadnom Balkanu

Dr Vedran Džihić je predavač na Institutu za političke nauke u Beču, kao i gostujući predavač na postdiplomskim studijama na univerzitetima u Beču, Bratislavi i Sarajevu. Predvodi projekte „Transformation and democratization of the Balkans. Compering Croatia, Bosnia and Serbia“, i „Demokratija u nesigurnim socijalnim kontekstima“. Akademsku 2010/2011. godinu provodi kao istraživač na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu.