Vera Mevorah Od predstavljanja do komunikacije: Holokaust danas

Značajno širenje načina promišljanja Holokausta u nauci praćeno je još većom i značajnijom produkcijom informacija kako unutar, tako i izvan nje. Slavna maksima Teodora Adorna da je „pisati poeziju nakon Aušvica varvarski“ nije, kako je njen autor inicijalno nalagao, zaustavila talas nekritičkog stvaranja diskursa i reprezentacija o Holokaustu, ali jeste donela kritičko promišljanje medijske ekologije, kako u smislu medijskog okruženja koje kroji narative o Holokaustu danas, tako i u kontekstu karekteristika samih medija kojima predstavljamo Holokaust (McLuhan). Ovaj pristup doneo je prva pitanja o ispravnosti posmatranja Šoe primarno kroz prizmu mehanizama njenog izvršenja (arhivska građa/istoriografija), pitanja o prikladnosti i mogućnosti umetničkih medija da prikažu slojevitost ovog fenomena, ali i pitanje ko i šta se izkazuje govorom o Holokaustu. „Gubitak aure“ (Benjamin) koji odlikuje kako reprodukcije istorijskih artefakta tako i istorijskih činjenica dodatno je zaoštrio debatu o ispravnom prikazivanju i svrsi predstavljanja Holokausta. Ali u trci između pokušaja da se razume, objasni i usmeri znanje i nekritičke i nedovoljno kontrolisane proizvodnje novih diskursa, pobednik je već odavno poznat. U ovom predavanju ćemo se pored prikazivanja i analiziranja primera iz medijskog univerzuma Holokausta dotaći i pitanja da li je možda vreme da prestanemo da govorimo samo o reprezentaciji i počnemo da govorimo o komunikaciji sa Holokaustom.

Vera Mevorah je doktorka nauka umetnosti i medija i naučna saradnica u oblasti humanističkih nauka – Studije kulture i dramske umetnosti. Doktorirala je 2016. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na Interdisciplinarnim studijama, grupi za Teoriju umetnosti i medija. Njena doktorska disertacija je pionirska studija odnosa interneta i umetnosti u Srbiji. Preko 15 godina je bila aktivna u oblasti neformalne jevrejske edukacije. Saradnica je nevladinih organizacija Haver Srbija, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu i Terraforming Network Novi Sad – Amsterdam – Stockholm. Kourednica je zbornika naučnih i stručnih radova Graničnici sećanja: Jevrejsko nasleđe i Holokaust u izdanju Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu i koautorka Priručnika za nastavike i nastavnice Portreti i sećanja jevrejske zajednice Srbije pre Holokausta u izdanju Saveza jevrejskih opština Srbije. Polja kojima se bavi u svojim istraživanjima su: studije kulture, studije medija, internet, studije Holokausta, digitalna humanistika, nova muzikologija i teorija umetnosti. Deluje nezavisno kao naučnica u Srbiji.