Veselin Mitrović: Uvod u „poboljšanje ljudi“

Veselin Mitrović radi kao istraživač saradnik na Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uključen je u istraživački projekat o reproduktivnim pravima žene i bavi se pitanjem genetskog inžinjeringa i veštačke oplodnje. Ttrenutno završava doktorsku tezu u kojoj problematizuje društvene aspekte genetskih intervencija i moguće posledice naučno zasnovanih genetičkih intervencija u razvijenim društvima.

U prezentaciji Uvod u „poboljšanje“ ljudi, Veselin Mitrović će predstaviti osnovne definicije poboljšanja ljudi i idejno-teorijske i etičke pristupe upotrebi novih tehnologija poboljšanja.