Vizija Instituta je podsticajna, interdiciplinarna zajednica istraživača i istraživačica koja neguje pluralizam teorijskih perspektiva i istraživačkih orijentacija i funkcioniše kao međunarodno relevantan akademski centar izvrsnosti za humanistiku i društvene nauke. Institut kreira ambijent za društveno i naučno relevantna, multiperspektivna i interdisciplinarna teorijska i empirijska istraživanja koja odražavaju metodološku i sadržajnu kompleksnost i izazove savremenog doba, uzimajući u obzir istorijske tokove.


Institut deluje u Srbiji i regionu kao primer posvećenosti doslednoj primeni i unapređenju dobrih praksi u teorijskim i empirijskim istraživanjima, stimulišući na taj način podizanje standarda akademskog rada u domaćem kontekstu i produktivnu saradnju sa relevantnim akterima kako u akademskoj zajednici, tako i van nje, čime se nastoji naglasiti značaj javne uloge društveno-humanističkih nauka.
Institut razvija studije angažovanosti u duhu multidisciplinarnosti i stalnog dijaloga, tematizujući društvena, kulturna i politička kretanja koja teže aktivnoj promeni zatečenog stanja, moć delovanja pojedinaca i zajednica. Istovremeno se Institut bavi i propitivanjem delotvornosti angažmana, emancipacije, solidarnosti i otpora, kako u širem društvenom kontekstu, tako i u okvirima svakodnevnog iskustva.

Ciljevi razvoja u petogodišnjem periodu

  • Intenziviranje saradnje sa relevantnim inostranim institucijama i dijasporom kroz multiplikaciju zajedničkih aktivnosti, projekata i razmena, koja se ogleda u potpisivanju najmanje 12 novih sporazuma o saradnji sa definisanim zajedničkim aktivnostima;
  • Dupliranje udela nebudžetskih sredstava u ukupnom budžetu, što će omogućiti odvajanje budžetske linije za nove inicijative i programe i podršku stručnom usavršavanju zaposlenih;
  • Stvaranje sistemskog okvira podrške razvoju kadrova kroz formiranje fonda za usavršavanje istraživača i istraživačica i unapređenje mentorskog rada sa mlađim istraživačima i istraživačicama;
  • Povećanje međunarodnog uticaja i podizanje kvaliteta naučne produkcije Instituta kroz indeksiranje časopisa Instituta u relevantnim bazama i dupliranje udela objavljenih radova istraživača i istraživačica Instituta u indeksiranim međunarodnim časopisima.
  • Zasnivanje novih i uključivanje u postojeće postdiplomske studije u okviru polja delatnosti Instituta, u skladu sa zakonskim mogućnostima