Vladimir Cvetković Pol, rod i stvaranje hrišćanskog identiteta

U svom izlaganju na temu pol, rod i stvaranje hrišćanskog identiteta, Vladimir Cvetković će pružiti kratak pregled hrišćanskih pogleda na polni i rodni identitet, počev od ranohrišćanskog i patrističkog perioda pa sve do danas. Fokusirajući se na različite istorijske primere, Cvetković nastoji da pokaže sa kojim problemima su se suočavali pojedinci u pokušaju da svoj hrišćanski identitet zasnuju bilo na svojoj rodnoj pripadnosti, bilo na njenom odsustvu.

Vladimir Cvetković je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bio je gostujući istraživač na univerzitetima u Prinstonu (SAD), Orhusu (Danska), Sent Endrjusu (Škotska) i Oslu (Norveška). U oblast njegovog istraživačkog interesovanja spadaju patristika, antička i vizantijska filozofija i moderna pravoslavna teologija. Autor je niza knjiga i članaka, uključujući From ‘Merciful Angel’ to ‘Fortress Europe’: The Perception of Europe and the West in the Contemporary Serbian Orthodoxy, (University of Erfurt 2015) i Bog i vreme: Učenje o vremenu Svetog Grigorijа Niskog (Niš: Centаr zа crkvene studije 2013).