Vladimir Gvozden: Kako misliti zajednicu

Zbog nelagodne povesti, koncept zajednice opsednute identitetom decenijama je bio izložen podozrenju. Lekcija 20. stoleća je glasila: iskrivljene, apsolutizovane ideje zajednice vode tragediji. U likovima moralnog totaliteta, zajednica je opasno osećanje, jer društvo svodi na nedruštvene i antidruštvene principe – kao takva, ona je ostatak premodernog u modernom. Nacizam je estetizovao zajednicu – njoj je dodelio ulogu restauracije smisla fragmentovanog iskustvenog života i mobilizaciju masovne participacije u javnom životu. Stoga ne treba da čudi što se u određenom broju savremenih upotreba reč koristi polemički.

Najsažetije govoreći, u pozadini savremenih diskursa o zajednice nalazi se ideja krize, odnosno ideja onoga što Frank Furedi zove politika straha – „simptom sveprožimajućeg osećaja iscrpljenosti i distanciranja koji utiču na javni život“. Zajednica se, kako se čini, danas može odrediti samo na osnovu nedostatka koji je karakteriše – nesigurnosti zbog nedovoljne moći.
U izlaganju će se ukazati na različite konceptualizacije zajednice u javnoj diskusiji (tradicionalna, sociološka, komunitarna, komunikacijska, privremena zajednica; zajednica nesaglasnosti, otpora, rastanka…), odnosno na oblike nedostataka koji učestvuju u tim konceptualizacijama.

O Vladimiru Gvozdenu
Vladimir Gvozden je istoričar književnosti, književni kritičar i teoretičar, prevodilac, zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Regenzburgu, predavanja po pozivu držao je na univerzitetima u Bambergu, Gisenu, Pragu, Segedinu i Londonu, gostujući istraživač bio je na univerzitetima u Torontu, Inzbruku i Brnu, lektor na Univerzitetu u Poznanju.
Njegovi radovi su prevođeni na mađarski, makedonski, bugarski, španski, poljski i nemački jezik. Objavljene knjige: Jovan Dučić putopisac: ogled iz književne imagologije (2003), Činovi prisvajanja: od teorije ka pragmatici teksta (2005); Srpska putopisna kultura 1914-1940 (2011); Književnost, kultura, utopija (2011); Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi, ur. Bojana Stojanović Pantović, Miodrag Radović, Vladimir Gvozden (2011); Nine Serbian Poets: Anthology of Contemporary Serbian Poetry / Devet srpskih pesnika: Antologija novije srpske poezija (2012); Gordost (grupa autora), N. Sad, 2014.
Član je uredništava časopisa Zlatna greda i Zbornika za jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobitnik je nagrade Društva književnika Vojvodine za prevod godine (2005), Nagrade „Laza Kostić“ (2012) i nagrade Društva književnika Vojvodine za knjigu godine (2012).