Vukašin Milićević: Pravoslavlje i rat: O kojem pravoslavlju je reč?

Predavanje u okviru ciklusa  „Pravoslavlje i rat“

Pitanje odnosa pravoslavlja prema ratu može se razmatrati samo ukoliko postoji saglasnost u vezi sa značenjem ključnih pojmova. Tako, pravoslavlje se obično shvata kao generički pojam koji označava istočne crkve vizantijske tradicije. Pitanje kojim autor želi da se pozabavi jeste da li se i u kojem smislu ta tradicija može uzeti kao normativna u pokušaju da se, polazeći od novozavetnih načela, uspostavi i obrazloži autentičan hrišćanski stav prema ratu.

Vukašin Milićević (1982) završio je osnovne studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i master studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Istorija Vizantije). Doktorand je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu (tema: Bogoslovski problem vremena: implikacije uvida Sv. Maksima Ispovednika), gde radi i kao asistent Grupe za sistematsko bogoslovlje. Paroh je pri Hramu Sv. Save.