Laboratorija za istraživanje socijalizma i (post)jugoslovenske studije (YugoLab), okuplja multidisciplinarni tim istoričara, sociologa, politikologa, antropologa, teoretičara i drugih društveno-humanističkih istraživača koji imaju za cilj dvostruku tematizaciju. S jedne strane je to proučavanje socijalizma kao objektivnog istorijskog procesa u prošlosti, a sa druge strane je pokušaj osmišljavanja alternativa u odnosu na aktuelne i dominante složene matrice dominacije i njima imanentnu društvenu misao. Drugi segment ove Laboratorije posvećen je studijama jugoslovenske države i društva tokom 20. veka, sa posebnim akcentom na njegovu drugu polovinu.

Laboratorija za istraživanje socijalizma i (post)jugoslovenske studije (YugoLab), okuplja multidisciplinarni tim istoričara, sociologa, politikologa, antropologa, teoretičara i drugih društveno-humanističkih istraživača koji imaju za cilj dvostruku tematizaciju. S jedne strane je to proučavanje socijalizma kao objektivnog istorijskog procesa u prošlosti, a sa druge strane je pokušaj osmišljavanja alternativa u odnosu na aktuelne i dominante složene matrice dominacije i njima imanentnu društvenu misao. Drugi segment ove Laboratorije posvećen je studijama jugoslovenske države i društva tokom 20. veka, sa posebnim akcentom na njegovu drugu polovinu.

Laboratorija za istraživanje socijalizma i (post)jugoslovenske studije (skraćeno: YugoLab), okuplja multidiscplinarni tim istoričara, sociologa, politikologa, antropologa, teoretičara i drugih društveno-humanističkih istraživača koji imaju za cilj dvostruku tematizaciju.

S jedne strane je to proučavanje socijalizma kao objektivnog istorijskog procesa u prošlosti, a sa druge strane je pokušaj osmišljavanja alternativa u odnosu na aktuelne i dominante složene matrice dominacije i njima imanentnu društvenu misao. Izgradnja alternativnih ideja u odnosu na naizgled bezalternativni (neo)liberalno-kapitalističkog obrazac, nužno se naslanja na idejno nasleđe demokratskog socijalizma kao globalnog procesa u čijim koordinatama se mogu promišljati alternative.

Drugi segment ove Laboratorije posvećen je studijama jugoslovenske države i društva tokom 20. veka, sa posebnim akcentom na njegovu drugu polovinu. Složena i višestruko pluralna zajednica, sa specifičnim modelom društvene integracije (socijalističko samoupravljanje) i karakterističnom globalnom pozicijom (nesvrstana spoljna politika) – do danas je ostala u fokusu proučavanja koje nadilazi geografski prostor na kome je egzistirala i realni značaj koji je imala u globalnim kretanjima. Osim realne Jugoslavije kao istorijske pojave, Laboratorija bi se bavila i postjugoslovenskim i postsocijalističkim sećanjem na minulu epohu, ali bi bila posvećena i istraživanju postjugoslovenskog prostora u savremenosti (Zapadni Balkan, Jugoistočna Evropa) u periodu postratne i postsocijalističke tranzicije, obeležene usponom etničkog nacionalizma, autoritarizma i populizma.
Članovi i članice Laboratorije su društveno-humanistički istraživači, naučnici i teoretičari kako iz regiona Jugoistočne Evrope, tako i iz zemalja Evropske unije i SAD.

Koordinator:

Sekretar:

Spoljni članovi:
Čakardić Ankica (Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu)
Đorđević Edvard (IFDT)
Đureinović Jelena (Bečki univerzitet)
Gužvica Stefan (IFDT)
Hasanović Jasmin (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu)
Jakovina Tvrtko (Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu)
Kamberović Husnija (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu)
Kirn Gal (Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani)
Klasić Hrvoje (Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu)
Marković Dušan (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu)
Marković Goran (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu)
Miletić Aleksandar (Institut za noviju istoriju Srbije)
Milošević Srđan (Pravni fakultet Univerziteta Union)
Pantelić Ivana (Institut za savremenu istoriju)
Prekić Adnan (Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore)
Radović Srđan (Etnografski institut SANU)
Stanić Veljko (Sorbona univerzitet – doktorand)
Stefanov Nenad (Humbolt univerzitet u Berlinu)
Štiks Igor (FMK)
Todorov Petar (Institut za nacionalnu istoriju Univerziteta u Skoplju)
Velikonja Mitja (Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani)