Žan-Batist Kizen: Ré-enchanter la démocratie? Između etike i delanja: razmatranja o potrebi za novim paradigmama u političkoj teoriji, angažmanu i građanskoj participaciji

„Ré-enchanter la démocratie? Između etike i delanja: razmatranja o potrebi za novim paradigmama u političkoj teoriji, angažmanu i građanskoj participaciji“
Predavanje će biti na engleskom jeziku.

Žan-Batist Kizen (Jean-Baptiste Cuzin) direktor je Francuskog instituta u Srbiji i vodi odeljenje za saradnju u Francuskoj ambasadi. Do sredine 2015. vodio je jedinicu za međunarodnu i multilateralnu saradnju u okviru francuskog Ministarstva za kulturu i medije. Bio je angažovan i u Rumuniji i Mađarskoj. Završio je osnovne i master studije političkih nauka i međunarodnih odnosa na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i na Institutu za političke studije (Sciences Po) u Parizu. Od 2002. do 2007. godine bio je predavač na institutima za političke studije u Parizu i Lionu.